Overzicht

Onze school
De Wegwijzer is een kleinschalige katholieke basisschool gevestigd in de Bomenwijk, een ruim opgezette groene wijk in Woerden. We staan open voor iedereen die onze katholieke achtergrond respecteert. Op onze school zitten kinderen met verschillende culturele
achtergronden. Wij hechten aan een respectvolle omgang met elkaar en een open en positieve houding ten opzichte van de samenleving.
 
Bij ons op school mag elk kind zijn wie hij/zij is, ons team doet er alles aan om kinderen een positief zelfbeeld te geven en de zelfstandigheid te vergroten. Onze leerlingen zijn daardoor in staat om verantwoordelijkheid te nemen.
Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen een stevige basis mee te geven op het gebied van taal en rekenen. Ook leren wij hen een onderzoekende houding aan te nemen en zelf verantwoording te dragen.
Wij geloven in de kracht van ouderbetrokkenheid: samen zorgen voor een plezierige schooltijd met goede leerresultaten. We onderhouden nauw contact en betrekken ouders zoveel mogelijk bij het onderwijs.
In ons bevlogen en professionele team hebben wij naast de groepsleerkrachten ook een vakdocent gym. 
 
Wil jij deel uitmaken van een enthousiast team en bijdragen aan een stevige basis voor de toekomst van onze leerlingen? Dan ben je hier op je plek!

Welkom op KBs De Wegwijzer:

  • Leuke plek in een gedreven en betrokken team
  • Enthousiaste kinderen voor wie jij het verschil kunt maken
  • Veel ruimte voor professionele ontwikkeling

 
Kijk hier alvast wie je collega’s zij:
https://www.wegwijzerwoerden.nl/onze-school/ons-team/

 

Wat verwachten we?
 
-een open leerhouding 
-een positieve houding naar leerlingen
-kinderen een plek bieden waar ieder kind mag zijn wie hij of zij is
-het eigenaarschap van leerlingen vergroten
-vanuit gelijkwaardigheid het contact met ouders aangaan
 

 

 

Sollicitatieinformatie

Ik heet u van harte welkom om met mij in gesprek te gaan om te zien of we een goede match zijn!
Schooldirecteur Myrna van Selm: 

m.vanselm@wegwijzerwoerden.nl
0348-414150

Over KBs De Wegwijzer

Kalisto Boeiend Basisonderwijs!

KBs De Wegwijzer maakt onderdeel uit van Kalisto Boeiend Basisonderwijs! Kalisto is een moderne onderwijsinstelling in de regio's Woerden en Abcoude waar 15 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs deel van uit maken en 400 medewerkers in dienst zijn.

Kalisto wil als werkgever mensen boeien en binden in een professionele cultuur, waarin ruimte is voor persoonlijke groei en talentontwikkeling. Om de groei en talentontwikkeling mogelijk te maken, is er veel aandacht en ruimte voor scholing en professionele leergemeenschappen, gekoppeld aan persoonlijke doelen en ontwikkeling.
Kalisto kenmerkt zich verder door:

  • empowerment: verantwoordelijkheid zo laag mogelijk houden binnen de organisatie;
  • peerlearning: leren van en met elkaar – verbinding zoeken;
  • teamsynergie nastreven: vanuit de dialoog met elkaar meerwaarde behalen;
  • streven naar duurzame ontwikkeling;
  • zelfsturende teams;
  • lerende organisatie.

De Wegwijzer
De Wegwijzer is een kleinschalige katholieke basisschool gevestigd in de Bomenwijk, een ruim opgezette groene wijk in Woerden. We staan open voor iedereen die onze katholieke achtergrond respecteert. Op onze school zitten kinderen met verschillende culturele achtergronden.  Wij hechten aane en respectvolle omgang met elkaar en een open en positieve houding ten opzichte van de samenleving.
 
Bij ons op school mag elk kind zijn wie hij/zij is, ons team doet er alles aan om kinderen een positief zelfbeeld te geven en de zelfstandigheid te vergroten. Onze leerlingen zijn daardoor in staat om verantwoordelijkheid te nemen.
Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen een stevige basis mee te geven op het gebied van taal en rekenen. Ook leren wij hen een onderzoekende houding aan te nemen en zelf verantwoording te dragen.
Wij geloven in de kracht van ouderbetrokkenheid: samen zorgen voor een plezierige schooltijd met goede leerresultaten. We onderhouden nauw contact en betrekken ouders zoveel mogelijk bij het onderwijs.
In ons bevlogen en professionele team hebben wij naast de groepsleerkrachten ook een onderwijsassistent en een vakdocent gym. 
 
Wil jij deel uitmaken van een enthousiast team en bijdragen aan een stevige basis voor de toekomst van onze leerlingen? Dan ben je hier op je plek!

 

Solliciteer