Overzicht

We zoeken met ingang van het nieuwe schooljaar een docent economie voor 0,6 fte reguliere uren. De lessen worden verzorgd in de bovenbouw basis/kader en mavo. Hiervan worden 4 lesuren digitale geletterdheid gegeven. Affiniteit met ICT is een pre.

2e graads

Sollicitatieinformatie

Je sollicitatie kun je, het liefst zo spoedig mogelijk, richten aan de heer T. Jaspers, rector Cals College IJsselstein, via Meesterbaan. Voor vragen kun je mailen naar mevrouw S. Vermeulen, medewerkster P&O, s.vermeulen@cals.nl. 

Over Cals College IJsselstein

Cals College IJsselstein
Cals IJsselstein biedt onderwijs aan op het niveau van basis, kader, mavo, havo en (onderbouw) atheneum.

Kernwaarden van Cals IJsselstein
We richten ons op de toekomst, hechten waarde aan verbinding, respect en ontmoeting. De sfeer binnen de school draagt bij aan hoe we met elkaar omgaan en daar werken we samen aan. We zien elke leerling als een uniek individu. We vinden het belangrijk dat wat onze leerlingen leren in verbinding staat met de wereld om hen heen, dat het nuttig is, zodat zij zich op de toekomst kunnen voorbereiden.

Theorie en praktijk op elk niveau
Onze kracht ligt in het aanbieden van theorie- en praktijkgericht onderwijs op alle niveaus. We hebben vier gemengde brugklassen met voldoende doorstoommogelijkheden voor leerlingen om te ontwikkelen. Voor het praktijkgerichte onderwijs bieden we vanaf de brugklas 2022-2023 drie leerroutes. Ieder jaar maken zij een keuze uit deze leerroutes om uiteindelijk in één richting examen te doen. We geloven dat de indeling in gemengde brugklassen en de combinatie van theorie en praktijk leerlingen extra kansen en mogelijkheden geeft.

Begeleiding van nieuwe docenten en stagiairs
Het eerste jaar van een nieuwe docent op het Cals College bestaat uit een aantal activiteiten en gesprekken, zoals: 

  • Deelname aan de introductiedag voor aanvang schooljaar
  • Een startgesprek met de leidinggevende (kwaliteiten en ontwikkelpunten.
  • Deelname aan het donderdagochtendprogramma (werken aan professionele ontwikkeling)
  • Coaching door een coach uit hetzelfde leergebied en uit dezelfde afdeling op het gebied van professionele ontwikkeling op pedagogisch, didactisch, vakinhoudelijk gebied en met betrekking tot het leren kennen van de cultuur van het Cals.
  • Evaluatie met leerlingen, collega’s en schoolleider

Nieuwe docenten die in de loop van het schooljaar iemand komen vervangen, krijgen een coach toegewezen en krijgen een inwerkprogramma op maat. De coach zorgt voor algemene en specifieke informatie met betrekking tot de organisatie en maakt de nieuwe docent wegwijs binnen onze school. Als onderdeel van de begeleiding doet de coach meerdere lesobservaties bij de nieuwe docent.

Docenten in opleiding (stagiairs)
Het Cals College IJsselstein is een gecertificeerde opleidingsschool. De begeleiding voor de nieuwe collega’s wordt uitgevoerd door coaches en de begeleiding voor de stagiaires wordt verzorgd door werkplekbegeleiders. In het eerste jaar van de (tijdelijke) aanstelling krijgen alle nieuwe docenten een coach toegewezen. Voor het Cals is het begeleiden van nieuwe mensen onderdeel van goed personeelsbeleid. Alle nieuwe docenten worden begeleid, ongeacht hoeveel werkervaring ze hebben en of ze een bevoegdheid hebben. Iedereen moet immers zijn weg vinden in het lesgeven op een nieuwe school.
We geven klassikaal onderwijs met moderne hulpmiddelen in een goed geoutilleerd gebouw. We werken met een 60-minuten-rooster.
 

Solliciteer