Overzicht

BUITENKANS is een onderwijs-en observatievoorziening van samenwerkingsverband ZOUT en bedoeld voor leerlingen die tijdelijk niet op hun eigen school onderwijs kunnen volgen. Bij BUITENKANS stellen we door middel van observatie en gedragsinterventies
vast wat de onderwijsbehoeften van de leerling zijn en wat dit voor de basisschool betekent.

 
Leerlingen van groep 3 t/m 8 werken aan eigen doelen en leerlijnen en ontwikkelen steeds meer vaardigheden zowel op het gebied van onderwijsvaardig- als executieve vaardigheden.
 
 De inzet is om de leerling in 13 schoolweken weer op een reguliere plek in het onderwijs te plaatsen. Dit is in eerste instantie de school van herkomst. Wanneer terugplaatsing niet passend is, geven we een advies voor een andere vorm van onderwijs.

Wij zoeken voor de groep in Zeist een:
leraarondersteuner 0,8 fte

Dit ga je doen:
 
Je verzorgt samen met een leerkracht onderwijs aan onze (acht) leerlingen. Observeren en gedragsinterventies zijn de basis van je handelen. Verder weet je op een creatieve en gevarieerde manier bij te dragen aan de lessen aan de leerlingen in deze bijzondere
onderwijssituatie, waarbij je soms buiten de kaders moet denken. In de klas werk je aan de doelen op sociaal-emotioneel gebied die in gezamenlijk overleg zijn vastgesteld.
 
Naast taken in de lessen zijn er MDO’s over leerlingen waar je aan deel neemt.

Jouw profiel

 • Je kunt een pedagogisch klimaat neerzetten waarin leerlingen zich veilig voelen, positief benaderd worden en succeservaringen kunnen opdoen;
 • Je bent in staat goed te observeren en dit handelingsgericht en oplossingsgericht te vertalen naar de onderwijssituatie binnen BUITENKANS;
 • Je wilt met het multidisciplinair team samenwerken en een actieve deelname hebben.
 • Je biedt duidelijkheid en structuur en handelt daarin consequent;
 • Je zorgt dat kinderen zich gezien, gehoord en begrepen voelen en je helpt ze te reflecteren op hun gedrag;
 • Je ziet de kwetsbaarheid van kinderen achter hun gedrag en kunt hier adequaat op reageren;
 • Je hebt ervaring met kinderen met ernstige gedragsproblematiek;
 • Je durft grenzen te stellen aan leerlinggedrag;
 • Je kunt met humor gespannen situaties relativeren;
 • Je hebt visie op pedagogische begeleiding en onderwijs aan onze doelgroep.

Wij bieden

 • Een bijzondere vorm van onderwijs met leerlingen die allemaal verschillend zijn en jou nodig hebben voor hun ontwikkeling;
 • Je staat samen met een leraar voor de groep; met een gedragswetenschapper en coördinator vormen leerkrachten en leraarondersteuner het team van BUITENKANS.
 • Een goede begeleiding om in te werken in deze complexe onderwijsvorm;
 • Collega’s die werken vanuit passie, elkaar ondersteunen en als team streven naar ontwikkeling;
 • Ruime faciliteiten voor professionele en persoonlijke groei.

Sollicitatieinformatie

Neem bij interesse contact op met de coördinator van BUITENKANS: Elly Kraaimaat 06-31531724 of stuur ons zo snel mogelijk jouw motivatiebrief en CV.

Kijk ook eens op onze websites:
https://www.kansinonderwijs.nl/
https://gsonderwijs.nl/

Over KANS

Expertisecentrum ‘KANS in onderwijs’ is gespecialiseerd in het begeleiden, onderzoeken en behandelen van kinderen met een leer- of gedragsproblemen. KANS begeleidt, coacht en traint ook leerkrachten, teams en ouders. Dit doen we op de vijf scholen van de Stichting Gewoon Speciaal, waar we onderdeel van uitmaken, maar ook op ruim 300 andere basisscholen die wij bedienen.
 

Solliciteer