Overzicht

WereldKidz Sterrenbos zoekt een ervaren leraar wtf 0,4 
Over de school: Wereldkidz Sterrenbos 
Het Sterrenbos is een nieuwe school die in augustus 2018 van start is gegaan. In het komende jaar groeien we uit naar een volledige school met alle klassen. In schooljaar 2022-2023 hebben we een kleuterklas, klas 1/2, klas 3/4 en klas 5/6.
Het Sterrenbos is onderdeel van Wereldkidz en werkt vanuit een eigen identiteit en een vrijeschool onderwijsvisie en is één van de 6 scholen in het cluster BOUH. In ons cluster vinden we het werken in onderwijsteams erg belangrijk. Binnen het onderwijsteams
zijn de collega’s gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs en de ontwikkeling van de kinderen.
Vrijeschoolonderwijs wil de gehele mens aanspreken, met hoofd, hart en handen. Naast dat we de kinderen op een enthousiaste, bewegende manier willen leren schrijven, lezen en rekenen, hechten we ook veel waarde aan de creatieve vakken als bijvoorbeeld muziek,
schilderen en handwerken.
Zo kunnen kinderen uitgroeien tot evenwichtige mensen, die zelf richting en betekenis aan hun leven kunnen geven.
Voor meer informatie over onze school verwijzen we je naar onze website:
Wereldkidz Sterrenbos
 

We zijn op zoek naar
We zijn op zoek naar een leraar die een dag klas 3-4 kan begeleiden en een dag klas 5-6. Omdat we een jong en lerend team zijn, zoeken we ervaren leerkrachten die nieuwsgierig zijn en het vrije school onderwijs willen leren kennen. 

De omvang van de vacature is 0,4 wtf (2 dagen). 

Bij goed functioneren is er zicht op een vaste aanstelling binnen WereldKidz.

Voel jij je aangesproken en heb je

 • Bij voorkeur een opleiding aan de Vrijeschool Pabo (voorheen Hogeschool Helicon). Wanneer je je opleiding aan een andere pabo hebt gedaan, gaan we ervan uit dat je vrijeschool-praktijkervaring hebt en bereid bent de applicatiecursus te volgen;
 • Kwaliteiten om een nieuwe school met een krachtige leeromgeving neer te zetten;
 • Enthousiasme voor het vrijeschoolonderwijs en onze organisatie;
 • Daadkracht en kun je goed samenwerken;
 • Affiniteit met buitenonderwijs en creatieve vakken.

Kun je…
Naast het bovenstaande verwachten we dat je in staat bent de klassenadministratie op een professionele wijze bij te houden. We maken gebruik van een digitaal leerlingvolgsysteem, ParnaSsys.
Een gymbevoegdheid en kennis of ervaring hebben met de methodiek van José Schraven strekt tot aanbeveling.

 • Kinderen begeleiden en leiden; sturen en volgen; verzoenen en confronteren; bemoedigen en corrigeren?
 • De sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen bevorderen en volgen?
 • Een krachtige en veilige leeromgeving vormgeven in de klas; adequaat instructie geven, rekening houdend met verschillende onderwijsbehoeften van kinderen, binnen een combinatieklas?
 • Traditie en vernieuwing combineren en hier een open dialoog over voeren?
 • Reflecteren op de eigen ontwikkeling, in samenspel met de kinderen, de ouders, het team en de organisatie?
 • Professioneel samenwerken en communiceren met collega’s, ouders en andere betrokkenen?

Word onze nieuwe collega!
Wil je graag bij ons aan de slag? Mail dan je cv met een korte motivatie naar Marloes Eek, onze recruiter onderwijs bij WereldKidz via
solliciteren@wereldkidz.nl.

Voor meer informatie mail je met suzannekeijzer@wereldkidz.nl,  schoolleider.

Sollicitatieinformatie

Over WereldKidz Sterrenbos

 

Solliciteer