Overzicht

Ben jij als orthopedagoog gericht op leerlingen die op school in hun ontwikkeling aanlopen tegen bijvoorbeeld psychische problemen of (leer)stoornissen? Is het jouw doel om de onderwijsbehoefte voor deze leerlingen in kaart te brengen en een passend begeleidingsplan
samen te stellen? En doe je dit graag in samenwerking met ons zorgteam? Dan ben jij wellicht onze nieuwe collega en maken wij graag kennis met jou!

Je maakt deel uit van het zorgteam dat bestaat uit de zorgcoördinator, de absentiecoördinator/leerlingbegeleider en diverse externe medewerkers die jeugdondersteuning op school (JOS) bieden. Aan de hand van dossieranalyse stel je begeleidingsplannen en
ontwikkeldoelen op. Je begeleidt docenten en mentoren bij de uitvoering en het bieden van passende ondersteuning. Je begeleidt leerlingen met een specifieke zorgvraag, fungeert als hoogbegaafdheidscoach en overlegt met de ouder(s)/verzorger(s) en externe hulpverleners.
Je brengt hiervoor een afgeronde universitaire studie orthopedagogiek/psychologie mee. Je verstaat de taal van de leerlingen en kunt omgaan met verschillen. Je hebt belangstelling voor de leefwereld van de leerling en straalt vertrouwen uit. Je kunt je mondeling
en schriftelijk goed uitdrukken en bent laagdrempelig in het contact. Je hebt kennis en ervaring met leerlingbegeleiding en handelingsgericht werken. Je adviseert vanuit jouw expertise op overtuigende wijze en hebt een flexibele en op samenwerking gerichte
houding. Vanzelfsprekend voel jij je verantwoordelijk voor en ben je aanspreekbaar op de behaalde resultaten. Je onderschrijft de christelijke identiteit en draagt dit in woord en daad uit.

Sollicitatieinformatie

Meer informatie?
Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met de sectordirecteur onderbouw/Vmbo-t, de heer A.T. Seton via telefoonnummer 0182-390539.

Reageren
Wij ontvangen jouw sollicitatiebrief en curriculum vitae graag zo snel mogelijk. Je kunt deze sturen naar:
CSG Willem de Zwijger, t.a.v. de heer A.T. Seton
Postbus 119, 2870 AC Schoonhoven
Mailen kan ook: secretariaat@csgwillemdezwijger.nl
 
De school is aangesloten bij Stichting Perspectief, een samenwerkingsverband van 8 protestants-christelijke scholen in de regio Zuid-Holland.
 
Wij werven onze nieuwe collega graag zelf. Acquisitie stellen wij niet op prijs.
 

Over Willem de Zwijger

CSG Willem de Zwijger is een streekschool voor vmbo-t, havo en vwo in Schoonhoven. Vanuit onze christelijke identiteit leren wij leerlingen om actief betrokken te zijn bij hun eigen ontwikkeling, die van anderen en de omgeving. Daartoe zijn vier kernwaarden geformuleerd: aandacht, groei, verantwoordelijkheid en vertrouwen. We bereiken dit door een organisatievorm met een flexrooster. Dit betekent voor de leerling meer maatwerk, activerend leren, eigenaarschap en keuzevrijheid. Voor de docent betekent dit coachend en begeleidend lesgeven, een professionele houding en actief bijdragen aan de ontwikkeling van onze school.
Typerend zijn de tweejarige brugperiode en het keuzeaanbod voor de leerlingen. De afdelingen bieden extra vakken zoals LO2, BSM, Cambridge Engels en Wiskunde D. Buiten de lessen om worden leerlingen gestimuleerd hun eigen talenten te ontwikkelen.

Solliciteer