Overzicht

Ieder kind heeft recht op ontwikkeling, recht op onderwijs. De manier waarop dat optimaal vorm zou moeten krijgen, is voor ieder kind weer anders. Dit realiseren is een gezamenlijke opdracht voor alle partijen in het onderwijsstelsel. Soms dreigt een
kind of jongere tussen wal en schip te vallen. Onderwijsconsulenten zet in op bemiddeling, advisering en begeleiding bij het vinden van de beste mogelijke onderwijsplek, rekening houdend met reële mogelijkheden.

Onze consulenten werken als onafhankelijke adviseurs bij problematiek rond plaatsing, schorsing en verwijdering van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Ook stimuleren onze consulenten oplossingen voor leerlingen die langdurig thuiszitten zonder
uitzicht op onderwijs en ondersteunen ze bij het organiseren van maatwerkoplossingen. Daartoe treden de consulenten in overleg met ouders en leerling, school, samenwerkingsverband en overige ketenpartners.
Als onderwijszorgconsulent breng je specifieke kennis en ervaring mee met betrekking tot het organiseren van zorg in onderwijstijd. Daarmee vul je het bestaande consulententeam aan en ondersteun je bij het borgen van een doorlopende schoolgang voor leerlingen
voor wie zorg noodzakelijk is om onderwijs te kunnen volgen.

Wanneer past deze rol bij je?
Je hebt:

 • relevante opleiding(en) gericht op onze doelgroep;
 • ervaring met het organiseren van zorg in onderwijstijd;
 • een breed onderwijs-zorgnetwerk in de regio Utrecht;
 • actuele kennis van de Wet Passend Onderwijs en relevante zorgwetgeving;
 • kennis van de verschillende stoornissen vanuit de DSM-V.

En je:

 • kunt goed luisteren, bent empathisch en creatief;
 • kunt goed zelfstandig werken, staat stevig in je schoenen, weet van aanpakken en durft je nek uit te steken wanneer dit nodig is;
 • kunt goed omgaan met heftige emoties van betrokkenen;
 • hebt een reflectieve en onafhankelijke houding;
 • bent in staat om conflicten te beslechten;
 • bent in staat om zowel vanuit bestuurlijk perspectief als het perspectief van de ouder/ leerling te opereren;
 • bent minimaal 16 uur per week inzetbaar (vrij in te delen).

Sollicitatieinformatie

Heb je interesse?
Mail je motivatiebrief en CV uiterlijk 11 november naar secretariaat@onderwijsconsulenten.nl. Wacht niet tot het laatste moment met reageren, waar mogelijk vindt een deel van de gesprekken al plaats
vóór 11 november. Heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact op met Yvon Wagenaar (coördinator onderwijszorgconsulenten) op 06-22326666 of y.wagenaar@onderwijsconsulenten.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over Onderwijsconsulenten

Verbinden kind, ouder en professional

Wij bieden ouders, scholen en samenwerkingsverbanden gratis begeleiding, bemiddeling en advies bij het vinden van geschikt onderwijs voor het kind.

Solliciteer