Overzicht

Per direct zijn we voor de mavo (bovenbouw) op zoek naar een bevlogen
Docent Nederlands
(2e-graads). Er is ruimte voor 0,88 (bij 1 fte worden 24 lesuren gegeven). Het betreft een tijdelijke vacature in verband met vervanging.

Je gaat deel uitmaken van de sectie Nederlands. De samenstelling van deze sectie is vrij divers, van jonge, startende docenten tot docenten met veel onderwijservaring. Er is ruimte om van elkaar te leren, elkaar te inspireren, te begeleiden en om door te ontwikkelen.
He Kaj Munk College is een school waar leerlingen en collega’s de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen. Voor de leerlingen betekent dit dat we het leren tijdens de lessen met een beperkt aantal summatieve toetsen volgen en begeleiden. Voor jou als collega
geeft de samenwerking binnen één van de onderwijskundige teams het gevoel dat je er samen voor staat. Daarnaast bieden we iedere nieuwe collega een traject aan om een goede start te maken.  
 

Functie-eisen
Leerlingen verschillen van elkaar, ook in de manier waarop zij leren. In ons onderwijs staan we open voor die verschillen en bevorderen we dat elke leerling tot zijn/haar recht komt. Van jou als docent verwachten we op het Kaj Munk College dat het geven van
leerlinggerichte feedback en feedforward een tweede natuur is en dat je goed kunt samenwerken, ook over de grenzen van het eigen vak heen. 

We zijn op zoek naar een collega die;

  • Hbo/academisch werk- en denkniveau heeft;
  • Tweedegraads lesbevoegdheid heeft. Ben je nog in opleiding, dan nodigen we je ook uit om te reageren.
  • Persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke begeleiding voorop heeft staan;
  • ICT-vaardig is;
  • In staat is de ontwikkeling van de leerlingen in beeld te hebben zonder dat alleen cijfers hier leidend in zijn .
  • Vaardig is in het aanbieden van gedifferentieerde lessen;
  • Verbinding wil maken met projectgericht onderwijs en eventueel aan wil sluiten bij bèta-gerelateerde onderwerpen.

Sollicitatieinformatie

Word jij onze nieuwe collega?
Graag ontvangen we zo spoedig mogelijk je sollicitatie via onderstaande link, inclusief CV met motivatie. 

Meer informatie gewenst?
Bel dan met Roland van der Kaaij (Teamleider), 023 – 561 61 98
 

Over Kaj Munk College

“Ruimte voor jouw talent!” op het Kaj Munk College, Dé school voor creatieve denkers.

Samen bieden wij ruimte en begeleiding voor eenieder om zich te ontwikkelen. Dat geldt voor ons werk met leerlingen. Maar dat geldt ook voor jou, als potentiele nieuwe medewerker op onze school. Onze school staat bekend om het warme leerklimaat. Dat merk je in de klas, in de medewerkerskamer, in de gangen en aula’s en op de pleinen van de school. Met het Kunst, Media en Cultuur- en een uitgesproken Bètaprofiel onderscheiden we ons in de regio.  
 
We werken in lerende teams aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs met oog voor de verschillen tussen leerlingen. De visie van onze school is in ontwikkeling en in dat proces zijn we de volgende pijlers in ambities en doelen aan het uitwerken:
 
Vertrouwen en veiligheid
Op onze school scheppen we een omgeving waarin we ons veilig en vertrouwd voelen. Dit vereist gepaste, op het leerproces gerichte relaties, waarbij de verwachtingen en de betrokkenheid hoog zijn. We werken vanuit een gemeenschappelijk normatief kader, iedereen kent de routines en grenzen.
 
Gemeenschap
De school is van ons allemaal. We vinden het belangrijk dat we ons verbonden voelen met elkaar. We accepteren en waarderen elkaars eigenheid, we steunen elkaar en zorgen samen voor een positieve, fijne gemeenschap.
 
Stevige basis
Op onze school geven we iedereen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen om vol vertrouwen volgende stappen te kunnen en durven zetten. Een ambitieus leerklimaat met een stevige basis in een samenhangend en betekenisvol curriculum, is een belangrijke voorwaarde om dat te bereiken.
 
Groei
Op onze school dagen we onszelf elke dag uit om een stap verder te komen. We leggen de lat hoog, kiezen voor kwaliteit en zorgen voor voldoende ondersteuning om dat te bereiken. Daarmee groeit het vertrouwen in eigen kunnen en worden we zelfstandig en verantwoordelijk.

Voor een leuke impressie van onze school zie: Link naar onze open dag
 

 

Solliciteer