Overzicht

Wij zijn op zoek naar een docent wiskunde (0,4 fte)
Woensdag beschikbaar is een pre.
 
Ben jij enthousiast? Heb je een affiniteit met onze doelgroep? Dan zijn wij op zoek naar jou!
 
Wij bieden een school met leuke leerlingen en een zorgzame, vriendschappelijke sfeer. Het docententeam is een hecht team. Je zult het zelf moeten ervaren maar als je een fijne werkplek zoekt met een gemoedelijke sfeer, helderheid en goede ontwikkelingsmogelijkheden,
ben je aan het juiste adres.
 

 

Onze kenwaarden? Betrokken, bekwaam, bewust en betekenisvol.
 
We willen leerlingen een veilige en kansrijke leeromgeving bieden waarbij taalontwikkeling en persoonsontwikkeling een centrale rol innemen.
 

Sollicitatieinformatie

Sollicitatieprocedure
U kunt uw motivatie en CV o.v.v. het vacaturenummer insturen via Meesterbaan (voorkeur) of mailen naar wijntjes@hetcollegevos.nl

Sluitdatum: 5-2-2023
Datum sollicitatiegesprek: week 7
Ingangsdatum: in overleg, voorkeur per direct
 
Locatie: Het College Vos te Vlaardingen
Voor meer informatie over de school kunt u terecht op
http://www.devosvlaardingen.nl

 

Over Het College Vos

De missie van OSVS
Met een onderwijsaanbod in de volle breedte van praktijkschool tot en met gymnasium, hebben onze scholen voor alle leerlingen die voortgezet onderwijs volgen, een geschikte opleiding. Als openbare stichting willen wij een respectvolle cultuur waarborgen, waarin leerlingen, ouders en medewerkers zich verbonden en betrokken voelen en verantwoordelijkheid nemen voor elkaars succes en welbevinden. Dit willen we doen vanuit een balans tussen een gezond zelfbewustzijn met respect voor de eigen waarden en een positieve grondhouding ten opzichte van onze multiculturele samenleving. Wij willen op onze scholen een veilige en inspirerende leeromgeving bieden, waar leerlingen met al hun talenten centraal staan.

Binnen de kleinschalige opzet van onze scholen kunnen we iedere leerling dié aandacht geven waar hij/zij recht op heeft. We onderkennen daarbij de diversiteit van talenten en houden rekening met de verschillen in aanleg tussen leerlingen. De leeromgeving is gericht op ontwikkeling, voor zowel de leerlingen als voor onze medewerkers.

We gaan er van uit dat iedere leerling ontwikkelingswensen en ontwikkelingsmogelijkheden heeft. Hierop willen we aansluiten en de verdere ontwikkeling van leerlingen stimuleren en ondersteunen. Dat doen we in een leeromgeving die uitdagend is, waarbij we oog hebben voor de veranderende wereld waarin wij leven. Moderne digitale hulpmiddelen en de daarbij behorende manier van communiceren, vormen een wezenlijk onderdeel van de wereld van onze leerlingen.

Wij zien het verzorgen van goed onderwijs als een contract tussen school, leerlingen en ouders. Daarbij onderkennen wij wederzijdse rechten en plichten van deze partijen aan elkaar. Ten aanzien van ons aandeel in deze rechten en plichten willen wij ons als school op een open manier verantwoorden aan de andere partijen.

Invulling van de missie per school
OSVS prijst zich gelukkig met een zeer uitgebreid scholenaanbod. Omdat iedere school zijn eigen specifieke doelgroep heeft, is er sprake van vier verschillende scholen die werken vanuit hun eigen invulling van de bovenstaande missie. Daarmee wordt aan leerlingen en hun ouders de veiligheid en herkenbaarheid gekozen van kleinschaligheid waarin iedere leerling zich gekend en herkend weet.

Het College Vos:
Wie zijn wij?
Het College Vos is onderdeel van De Vlaardingse Openbare Scholengroep (De Vos). Dit is een school voor Voortgezet Onderwijs. Wij vormen samen met de openbare VO-scholen uit Schiedam de Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS).

Welke typen onderwijs geven wij?
Het onderwijs wordt aangeboden vanaf het niveau BBL tot en met KBL, inclusief Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO).

Wat is ons doel?
Wij bereiden leerlingen voor op een vervolgstudie binnen het mbo door het geven van algemeen toegankelijk onderwijs met interculturele en internationale elementen. Wij ontplooien de individuele kwaliteiten en dagen onze leerlingen uit die verder te ontwikkelen.

Onze merkbelofte
Wij bieden leerlingen en medewerkers ruimte voor eigen talent, creativiteit en initiatief. Binnen een veilige omgeving kunnen leerlingen, op hun eigen tempo en op hun eigen manier, toewerken naar een diploma. Vanzelfsprekend is ICT hierbij een belangrijk middel. Wij maken het leerproces uitdagend door leerinhouden te verbinden aan echte vraagstukken zodat leren niet alleen binnen de school(tijd) plaatsvindt, maar ook erbuiten. We leren van en met elkaar: leerlingen onderling, leerlingen van docenten, maar ook docenten van leerlingen.

Het College Vos is een locatie met circa vierhonderd leerlingen. We bieden de niveaus Basisberoepsgerichte leerweg (BBL) en Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL). Op onze locatie zijn ook leerlingen welkom die leerwegondersteuning (LWOO) nodig hebben. Met deze extra zorg wordt de leerling in staat gesteld om het diploma te halen. De school heeft een eigen gezicht, een eigen inhoud en een herkenbare identiteit. Vanaf het begin streven we ernaar dat leerlingen en ouders zich betrokken voelen bij de school. Leerlingen leren, op basis van hun talenten en mogelijkheden, stapsgewijs meer verantwoordelijkheid te dragen voor hun manier van leren en werken. Dit gebeurt niet alleen in de school, ook buiten de school wordt aan talentontwikkeling gewerkt. In de onderbouw werken we met themalessen waarbij we aansluiten bij de interesses van de leerling. Wij dagen leerlingen uit het beste uit zichzelf naar boven te halen.

Solliciteer