Overzicht

Het bestuur van Stichting CPOV e.o. is voor CBS De Grondtoon z.s.m. op zoek naar een groepsleerkracht voor groep 3 voor 0,7875 fte.

CBS De Grondtoon is een school die is gehuisvest in Veenendaal-West. Een team van ongeveer 23  personeelsleden en 240 kinderen zijn betrokken bij deze school.
 
Wij vinden onderwijsvernieuwing belangrijk. Als team werken we daar continu samen aan. Voor alle groepen vinden we groeien in zelfstandig werken en coöperatief leren belangrijk. We besteden daarbij veel aandacht aan effectieve instructie, voor zowel groepen
kinderen en individueel. Onderzoekend leren brengen we elke dag in de praktijk. Wij vinden dat onze school een veilige oefenplaats moet zijn voor de maatschappij, waarin elk kind zich geborgen voelt. 

In de klas moet een sfeer zijn waarin elk kind zich geborgen voelt. Het welzijn van ieder kind vinden wij belangrijk. De school is er niet alleen voor het bijbrengen van kennis en vaardigheden. Andere zaken vinden we ook belangrijk. Sociaal zijn, emoties, creativiteit
en ethiek bijvoorbeeld. Waarden en normen spelen op De Grondtoon een belangrijke rol. 
Op De Grondtoon leert uw kind de kennis en vaardigheden die nodig zijn om na de basisschool verder te kunnen leren. Zo besteden we onder meer aandacht aan milieuproblemen en arme landen. Kinderen leren hierover een mening te vormen, die te uiten en zich daadwerkelijk
voor wereldproblemen in te zetten. 

 

We zoeken iemand met een protestants-christelijke levensovertuiging.
Je herkent jezelf en wil aansluiten bij onze missie (waar staan we voor) en
visie (waar gaan we voor), te weten:
Het Christelijk geloof is de basis van waaruit wij willen handelen. In de praktijk houdt dat in dat we willen leven en onderwijs geven aan de hand van de Bijbel, vanuit de overtuiging dat Jezus Christus de Zoon van God is, onze Heiland en Verlosser.

Het team van De Grondtoon heeft bewust gekozen voor het protestants christelijk onderwijs. Iedereen die binnen onze school werkt, houdt in de onderlinge omgang rekening met de Bijbelse opvattingen over gerechtigheid en naastenliefde. We zien elk kind als een
uniek persoon. We streven naar ‘onderwijs en zorg op maat’ voor alle kinderen op onze school. Onderwijs en opvoeding gaan daarbij hand in hand. Daardoor heeft onze school een eigen identiteit. Deze willen we graag uitdragen in onze school en in de omgang met
kinderen en ouders. Je schept een leerklimaat schept waarin leerlingen zich veilig en gerespecteerd voelen en
stimuleert hen om te experimenteren en te presteren naar hun mogelijkheden.

Voor de totale schoolontwikkeling zet je je graag in met collega’s en ouders en draagt actief bij aan het versterken van de samenwerking binnen het team.
Tenslotte heb je belangstelling en kennis op het gebied van: ICT, Parnassys en Onderzoekend leren.
 
 

Sollicitatieinformatie

Nadere informatie over de inhoudelijke vacature of CBS de Grondtoon wordt graag verstrekt door Stef Baars, directeur, tel. 06-55877546 of Rose-Ellen Bakkenes, adj. directeur, tel 06-51384556.
Voor algemene informatie over deze vacature of procedure kun je contact opnemen met André van der Blom, HR-Adviseur, tel.nr. 0318-519076.
 
Herken je jezelf in het gestelde profiel? Dan ontvangen wij graag z.s.m. een sollicitatie.  Jouw reactie kun je versturen per mail naar
solliciteer@cpov.nl en stef.baars@grondtoonveenendaal.nl.
 

Over Stichting CPOV eo

Stichting CPOV e.o. telt 13 scholen. In Veenendaal kennen we 10 scholen voor regulier basisonderwijs en 1 SBO school en in Ochten 1 school en in Zetten 1 school voor regulier basisonderwijs. Ongeveer 350 medewerkers geven onderwijs aan circa 3500 kinderen.
 
De vier zekerheden van CPOV zijn:

  1. Christelijk onderwijs voor ieder kind!
  2. Toekomstbestendig onderwijs voor ieder kind!
  3. Onderwijs voor ieder kind door medewerkers met passie!
  4. Onderwijs voor ieder kind vanuit verbinding en samenwerking!

 
Onze kernwaarden zijn: vertrouwen, veiligheid, verbinding, plezier en passie.
Deze zekerheden en waarden zijn in onze strategische koers 2019-2023 nader uitgewerkt tot een plan, waarin meetbaar, merkbaar en zichtbaar wordt gemaakt waar we de komende vier jaren voor staan. Meer informatie over de stichting is op onze website te verkrijgen: www.cpov.nl.
 

Solliciteer