Overzicht

Wij zijn op zoek naar een leerkracht voor SBO de Windroos te Veenendaal voor fte 1.0! Het betreft een groep in de bovenbouw, ingangsdatum per direct!

SBO de Windroos is een Christelijke school voor speciaal basisonderwijs. De school is een streekschool. De kinderen komen uit Veenendaal en omgeving en zijn verdeeld over 9 groepen. 

SBO de Windroos is een school waar kinderen met specifieke onderwijsbehoeftes leren omgaan met hun talenten en mogelijkheden en leren omgaan met hun beperkingen. Een school waar kinderen zich kunnen ontwikkelen en ontplooien en waar ze hun zelfvertrouwen en
zelfkennis (weer) kunnen vergroten. In een veilig pedagogisch klimaat willen we de kinderen begeleiden in hun ontwikkeling op weg naar zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid. Dit doen we in kleine groepen.

Wij geven ieder kind onze maximale aandacht. Ons team van gedreven medewerkers werkt vol passie samen om elk kind in zijn / haar veelkleurigheid te laten stralen. We beschikken onder andere over een
orthopedagoog en
logopedist
. Ieder kind is uniek en verdient een optimaal leerproces.

Het is ons doel een bijdrage te leveren aan de cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Kind, school en ouders zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Samen
met de ouders voedt de school het kind op tot een volwaardig, actief en zinvol deelnemer aan de samenleving. Voor meer informatie zie www.windroosveenendaal.nl

We bieden jou een school met een enthousiast en collegiaal team dat werkt aan goed onderwijs en uitgaat van de mogelijkheden van de leerlingen. Er zijn ervaren collega’s om je heen met wie je kunt samenwerken in een omgeving waar je jezelf mag zijn en je jouw
talenten verder kunt ontwikkelen. Er is voor jou een coach en een maatje beschikbaar om je te begeleiden op je nieuwe werkplek.

 

We zoeken iemand die kiest voor protestants christelijk onderwijs en dat uit wil dragen.
 
Je herkent jezelf en wil aansluiten bij onze visie op onderwijs en beschikt over een afgeronde PABO-opleiding.
 
Je hebt affiniteit met het kind met extra ondersteuningsbehoeften en denkt positief in mogelijkheden en oplossingen.
 
Communiceren en samenwerken met kinderen, collega’s en ouders vind jij belangrijk, waarbij je een leer-en leefklimaat kan scheppen waarin leerlingen zich veilig en geaccepteerd voelen.
Hierbij ben je flexibel in denken en handelen en wil je met- en van elkaar leren!
 

Sollicitatieinformatie

Herken je jezelf in het gestelde profiel? Dan ontvangen wij graag jouw reactie. Je brief en c.v. kun je versturen naar emailadres
solliciteer@cpov.nl en miranda.vandenbrink@windroosveenendaal.nl.
 
Wil je nog meer informatie? Bel gerust Miranda van den Brink (directeur) tel. 0318-514389.
 
Voor algemene informatie over deze vacature of procedure kun je contact opnemen met André van der Blom, HR-Adviseur, tel.nr. 0318-519076.
 

Over Stichting CPOV eo

Stichting CPOV e.o. telt 13 scholen. In Veenendaal kennen we 10 scholen voor regulier basisonderwijs en 1 SBO school en in Ochten 1 school en in Zetten 1 school voor regulier basisonderwijs. Ongeveer 350 medewerkers geven onderwijs aan circa 3500 kinderen.
 
De vier zekerheden van CPOV zijn:

  1. Christelijk onderwijs voor ieder kind!
  2. Toekomstbestendig onderwijs voor ieder kind!
  3. Onderwijs voor ieder kind door medewerkers met passie!
  4. Onderwijs voor ieder kind vanuit verbinding en samenwerking!

 
Onze kernwaarden zijn: vertrouwen, veiligheid, verbinding, plezier en passie.
Deze zekerheden en waarden zijn in onze strategische koers 2019-2023 nader uitgewerkt tot een plan, waarin meetbaar, merkbaar en zichtbaar wordt gemaakt waar we de komende vier jaren voor staan. Meer informatie over de stichting is op onze website te verkrijgen: www.cpov.nl.
 

Solliciteer