Overzicht

Voor het schooljaar 2022 – 2023 zijn wij op zoek naar:

Onderwijsondersteuners voor 0,3 fte

Context van de functie:
Als onderwijsondersteuner beheer je een studieplek van de school. Leerlingen die zelfstandig kunnen werken en dit zonder docent kunnen doen worden door docenten op jouw studieplek geplaatst. Ook leerlingen die bijvoorbeeld een opdracht meekrijgen en dat moeten
doen met wat extra rust en begeleiding kunnen werken op jouw studieplek.
Je beheert de studieplek, helpt de leerlingen om aan de slag te blijven en ondersteunt de leerlingen daar waar mogelijk. Je zorgt voor een rustige werksfeer. Je houdt actief in de gaten wat leerlingen moeten doen. 

Daarnaast kun je ingeschakeld worden bij projecten, het afnemen van toetsen en andere organisatorische taken.

Wat wij van je vragen:

  • Je vindt het leuk om met leerlingen om te gaan en hebt affiniteit met onze leerlingen van basisberoeps tot en met atheneum;
  • je hebt ervaring met het begeleiden van (groepen) leerlingen, bij voorkeur binnen het voortgezet onderwijs;
  • je beschikt over pedagogische en didactische kennis en vaardigheden en je bent in staat een groep te managen;
  • je hebt een afgeronde mbo-opleiding onderwijsassistent (niveau 4), Pabo, een onderwijsbevoegdheid voor het vo of relevante werkervaring;

Competenties

  • je hebt een initiatiefrijke / pro-actieve houding en je kunt goed samenwerken;
  • je hebt goede gespreksvaardigheden en kunt effectieve.en motiverende gesprekken voeren met leerlingen;
  • je bent effectief in je communicatie naar leerlingen en ouders;
  • je bent oplossingsgericht en flexibel;

Sollicitatieinformatie

Voor vragen en inlichtingen kun je contact opnemen met Jan Kooger, projectleider NPO van de RSG N.O.-Veluwe, via e-mail: j.kooger@rsgnov.nl of via telefoon 06-57562861.

Je kunt tot uiterlijk 31 januari 2023 solliciteren.
Je kunt jouw sollicitatiebrief met motivatie via meesterbaan sturen t.a.v. dhr. Kooger, Projectleider NPO

We zien je sollicitatie met belangstelling tegemoet.

Over RSG N.O. Veluwe

De RSG N.O.-Veluwe is onderdeel van de Aurora OnderwijsGroep, een samenwerkingsverband tussen primair en voortgezet algemeen toegankelijk onderwijs op de Veluwe en omgeving. Samen met de school RSG Slingerbos Levant en de scholen uit het basisonderwijs van de Stichting Proo vormen wij de Aurora OnderwijsGroep.

Een leven lang jezelf mogen zijn. Jezelf mogen ontwikkelen. Dat is allesbehalve vanzelfsprekend, maar voor onze scholen het vergezicht waaraan we werken.

Vrijheid, relatie en diversiteit
Het openbare karakter verbindt de drie stichtingen en de scholen met elkaar. De kernbegrippen vrijheid, relatie en diversiteit zijn het kompas van de wijze van (samen)werken. De scholen hebben de ruimte om eigen keuzes te maken hoe zij het openbare karakter zichtbaar, voelbaar en merkbaar maken in hun omgeving.

RSG N.O.-Veluwe
In onze brede scholengemeenschap bieden we vmbo basis, vmbo kader, mavo, (tweetalig) havo en (tweetalig) atheneum aan.

De RSG N.O.-Veluwe is een kleinschalige, openbare school, waar iedereen welkom is en zichzelf kan zijn. Het erkennen van en omgaan met verschillen tussen mensen is een belangrijke waarde. Wij zijn een afspiegeling van de samenleving en zijn ons hiervan bewust. Ieder mens is uniek en verdient het om zich op zijn eigen wijze te kunnen ontplooien. 

Wij kennen en waarderen onze leerlingen en zorgen voor een veilige leeromgeving. Wij leiden onze leerlingen op tot betrokken wereldburgers. Respect en begrip voor ieders normen en waarden en de vrijheid van meningsuiting staan centraal. Het diploma dat onze leerlingen ontvangen getuigt niet alleen van hun capaciteiten, maar ook van hun vermogen om zelf regie te nemen over hun ontwikkeling.

Wij streven naar goed, passend en thuisnabij onderwijs. Wij vinden dat er drie componenten in gezamenlijkheid nodig zijn om goed onderwijs te organiseren: de basis op orde, maatwerk en goede begeleiding.
Onder basis op orde verstaan wij professionele en deskundige medewerkers, onderwijs en resultaten van goede kwaliteit en moderne faciliteiten die het leerproces ondersteunen.
Maatwerk bieden wij door onze leerlingen goed te volgen en goed te begeleiden. Zo zorgen wij voor een scherp zicht op de ontwikkeling van elke leerling en passen wij het onderwijs op hen aan.
Om elke leerling maatwerk te kunnen bieden is heel nabije begeleiding nodig. Met goede begeleiding leren wij onze leerling het beste kennen, zodat we hen kunnen helpen hun eigen leervragen, doelen en leerroute vorm te geven.

Elke leerling heeft immers recht op mensen om zich heen, die de leerling kennen en begeleiden op de weg naar een waardevolle toekomst als zelfstandige burger in onze complexe maatschappij.

 

Solliciteer