Overzicht

Na een voorbereidingsperiode van meerdere jaren is de onderwijszorgklas ‘de Kameleon’ begin dit schooljaar gestart op de SO Elimschool.
In ‘de Kameleon’ worden zo’n 4 tot 8 kinderen – uit groep 4 tot en met groep 7- intensief begeleid. Dat zijn leerlingen die (nog) niet in staat zijn om het onderwijsprogramma op de SO Elimschool te volgen. De problematiek en de hulpvraag van de kinderen die
in aanmerking komen voor plaatsing in deze OZK is zodanig ingewikkeld dat er een intensieve, integrale ondersteuning nodig is. Dat betekent dat zowel in de klas, als ook in de thuissituatie intensieve zorg wordt ingezet.
 
Er is gezocht naar een structurele vorm van samenwerking tussen speciaal onderwijs (SO Elimschool) en gemeentelijke jeugdhulp. Omdat onze leerlingen in verschillende gemeenten wonen hebben een aantal gemeenten de handen ineen geslagen en zijn er afspraken gemaakt
over de uitvoering door één zorgaanbieder: Trias.
Vanuit de gemeenten een zogenaamde ‘schoolzorgondersteuner’ ingezet. Deze is de schakel tussen onderwijs, de zorg en de gemeentelijke toegang tot die zorg.
Het betreft een pilot voor twee jaar. Bij gebleken geschiktheid is een vaste benoeming – ook na afloop van de pilot – zeker mogelijk
 
Wil jij graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze leerlingen?
 

Wat je doet?
Natuurlijk sta je als leerkracht voor de klas. Je bereidt je goed voor op het onderwijsaanbod en je past ze aan op de individuele leerbehoefte van de leerlingen. Je werkt aan (individuele) leerdoelen door aansprekende leeractiviteiten te bieden en inspireert
de leerlingen met oog voor specifieke gedrags- of leerproblemen.

Wat jij meebrengt
Een lesbevoegdheid zoals een pabo-diploma. Je hebt affiniteit met de doelgroep en je beschikt over sterke pedagogische- en didactische vaardigheden. Hierbij staat een veilig leef- en leerklimaat centraal. Ook ben je flexibel en gericht op samenwerking met je
collega’s uit de zorg en de onderwijsassistent.
 

Sollicitatieinformatie

Reactie
Voor telefonische inlichtingen kan je contact opnemen met Ronald Broekmate (adjunct-directeur), tel. 06-51873907.
Jouw schriftelijke reactie kan je voorzien van cv voor 1 februari 2023 richten aan werken@sotog.nl

Over SO De Elimschool

Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost-Gelderland heeft 16 scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.
Op onze scholen zitten leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij hun ontwikkeling. Wij bieden hen een passend onderwijsaanbod.
 
De stichting hanteert als kernwaarden:
– Wij hebben vertrouwen in de
  ontwikkelingsmogelijkheden
  van iedere leerling.
– Er is ruimte voor autonomie.
– Wij werken samen aan 
  duurzame opbrengsten voor
  alle leerlingen.
– Wij nemen initiatief en zijn
  ondernemend om onze doelen
  te behalen.

– Wij staan voor openheid en
  integriteit

Onze 650 medewerkers zijn deskundig en professioneel, gedreven en gemotiveerd. De scholen zijn gevestigd in Twente en de Achterhoek.
 
Meer informatie over SOTOG en de scholen kun je vinden op www.sotog.nl

Solliciteer