Overzicht

Wie zijn wij
SO Elimschool is een cluster 4 school in Hellendoorn voor leerlingen van de kleuter- tot en met de middelbare schoolleeftijd.
Het speciaal onderwijs van SO Elimschool biedt perspectief aan kinderen met leer- en gedragsproblemen, psychiatrische stoornissen, contactstoornissen en hyperactiviteit. Kinderen, voor wie het reguliere onderwijs geen passende oplossing kan bieden. Zij krijgen
in kleine klassen nieuwe kansen met een duidelijk gestructureerd onderwijsprogramma.

Wil je graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze leerlingen? Vind je het een uitdaging om bezig te zijn met overbrengen van je kennis en ervaring? Lees dan snel verder.
 
Wat je doet?
Natuurlijk sta je als leerkracht regelmatig voor de klas. Je lessen bereid je goed voor en je past ze aan op de individuele leerbehoefte van de leerlingen. Je werkt aan (individuele) leerdoelen door aansprekende leeractiviteiten te bieden en inspireert de leerlingen
met oog voor specifieke gedrags- of leerproblemen.
 
We doen het samen
Voor onze leerlingen is elke dag een leerzame dag. Samen met collega’s zorg je voor een veilig leerklimaat. Jij helpt je collega’s, zij helpen jou. Als team volgen jullie de individuele ontwikkeling van onze leerlingen.
 

Wat jij meebrengt
Een lesbevoegdheid zoals een pabo-diploma, of bereid om de bevoegdheid via een zij-instroomtraject te behalen. Aantoonbare ervaring en affiniteit met de doelgroep is een pré of je bent gemotiveerd om de overstap van regulier naar speciaal te maken.
Je beschikt over sterke pedagogische- en didactische vaardigheden en kunt in de klas voor een veilig klimaat zorgen. Ook ben je flexibel en gericht op samenwerking

 

Sollicitatieinformatie

Reactie
Voor telefonische inlichtingen kan je contact opnemen met Ronald Broekmate (adjunct- directeur),    tel. 06-51873907.
 
Of stuur direct je motivatie met cv naar werken@sotog.nl.
 

Over SO De Elimschool

Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost-Gelderland heeft 16 scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.
Op onze scholen zitten leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij hun ontwikkeling. Wij bieden hen een passend onderwijsaanbod.
 
De stichting hanteert als kernwaarden:
– Wij hebben vertrouwen in de
  ontwikkelingsmogelijkheden
  van iedere leerling.
– Er is ruimte voor autonomie.
– Wij werken samen aan 
  duurzame opbrengsten voor
  alle leerlingen.
– Wij nemen initiatief en zijn
  ondernemend om onze doelen
  te behalen.

– Wij staan voor openheid en
  integriteit

Onze 650 medewerkers zijn deskundig en professioneel, gedreven en gemotiveerd. De scholen zijn gevestigd in Twente en de Achterhoek.
 
Meer informatie over SOTOG en de scholen kun je vinden op www.sotog.nl

Solliciteer