Overzicht

Op veel openbare basisscholen en samenwerkingssscholen krijgen leerlingen wekelijks een lesuur Protestants Godsdienstig Vormings Onderwijs (PC GVO). De PC GVO-docent brengt leerlingen in contact met hoofdmomenten (Bijbelverhalen, feesten, rituelen en symbolen)
van de joods-christelijke traditie als bijdrage aan de ontwikkeling van een eigen levensbeschouwelijke overtuiging, met respect voor andere levensbeschouwingen. Voor enkele scholen in de provincie Friesland zoeken wij nog PC GVO-docenten. 

Wij vragen:

  • een warm hart voor kinderen;
  • een open geloofsovertuiging;
  • vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden met name op het gebied van godsdienstonderwijs;
  • een lesbevoegdheid, verkregen door PABO of GL-opleiding (of bezig met het verkrijgen van een lesbevoegdheid);
  • de bereidheid tot het volgen van de incompany opleiding GVO (bij een vaste aanstelling);
  • een flexibele instelling;
  • je bent een betrokken lid van een kerkgenootschap.

Sollicitatieinformatie

Meer informatie?
Voor nadere informatie over de vacature kun je contact opnemen met José Horst via j.horst@pcgvo.nl of door te bellen naar 06-15908556.

Solliciteren
Bij interesse ontvangen wij graag je motivatiebrief en cv. Deze kun je sturen naar José Horst via j.horst@pcgvo.nl

Over PC GVO

PC GVO staat voor Protestants-Christelijk Godsdienstig Vormingsonderwijs. Waar ouders dat willen, verzorgen wij lessen vormingsonderwijs op openbare basisscholen en samenwerkingsscholen.

Kinderen zitten vol levensvragen. Wij helpen kinderen om een eigen antwoord op deze vragen te vinden. In de lessen leren de leerlingen begrip en respect te krijgen voor anderen en hoe zij in het leven staan. Dit als voorbereiding op het innemen van hun eigen rol in de pluriforme samenleving. 

Solliciteer