Overzicht

Wij zijn na de voorjaarsvakantie op zoek naar een enthousiaste en talentvolle docent:

Nederlands, 1e graads, ca. 0,3 fte

Jouw profiel
Je beschikt over de gewenste onderwijsbevoegdheid. Je hebt een sterke pedagogische inslag. Je kunt leerlingen motiveren en streeft ernaar met hen tot goede resultaten te komen. Je kunt goed samenwerken en bent ICT-vaardig.

Sollicitatieinformatie

Verdere informatie
Heb je interesse in de functie, maak dan uiterlijk donderdag 9 februari je belangstelling kenbaar.
 
 

Over Marnix College

Het Marnix College is een open, oecumenische school waar leerlingen welkom zijn, ongeacht hun achtergrond en levensovertuiging. Het Marnix College is er op gericht leerlingen zo op te leiden dat zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan de wereld van morgen. De school biedt ca. 1400 leerlingen op de mavo, de (tweetalige) havo, het (tweetalig) atheneum en het gymnasium inspirerend onderwijs met een academische en internationale inslag. Onze leerlingen verlaten de school met een waardevol diploma en een flinke hoeveelheid kennis, maar ook met waardevolle vaardigheden in hun bagage. We zorgen ervoor dat onze leerlingen in staat zijn tot zelfreflectie, dat ze zichzelf durven te laten zien, zelfredzaam en veerkrachtig zijn en wij leren ze samen te werken en samen te leven. 

Het onderwijsaanbod op het Marnix College is breed en divers. Leerlingen nemen deel aan masterclasses, projectonderwijs en hebben veel keuzemogelijkheden. De school heeft een uitgebreid aanbod op het gebied van kunst en cultuur en stimuleert leerlingen actief deel te nemen aan activiteiten buiten de les en buiten de school. 

Solliciteer