Overzicht

Flevoparkschool  |  0,6 – 0,8 FTE  |  z.s.m.
Uitzicht op een vaste aanstelling   |   Andere wensen zijn altijd bespreekbaar, kom op gesprek!
 

Wij zoeken:

  • een enthousiaste juf of meester voor onze leerlingen
  • iemand die het leuk vindt om in alle bouwen les te geven
  • iemand die makkelijk communiceert met teamleden en ouders
  • iemand die continu op zoek is naar verbetering en vernieuwing
  • iemand die uitdagende gymlessen verzorgt
  • bij voorkeur iemand met recente ervaring in het basisonderwijs

Sollicitatieinformatie

Spreekt deze vacature je aan, dan zien we jouw reactie graag uiterlijk 20-07-2022. Je kunt je sollicitatie mailen naar Alwin van Halm, directeur directie@flevoparkschool.nl.

Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Alwin van Halm op 020-6942591 of het bovenstaande e-mail adres. Meer informatie over onze school vind je op onze website www.flevoparkschool.nl. Meer informatie over Staij vind je op www.staij.nl.
 

Over Flevoparkschool

De Flevoparkschool staat voor: ondernemend, professioneel, Amsterdam en samen
sterk. Ondernemend: onderwijs dat gericht is op de toekomst, op zoek naar innovatieve
manieren van leren. Professioneel: we leren van en met elkaar.

Amsterdam waar we trots op zijn, als gemeenschappelijk, verbindend element, als
cohesie tussen iedereen die deel uitmaakt van de (Flevoparkschool) gemeenschap.
Samen sterk: samen doen, participatie en emancipatie van mensen met
verschillende culturele achtergronden.

Visie
Alle leerlingen moeten optimaal profiteren van het onderwijs. Dat vraagt om een
gedegen aanpak van het onderwijs, waarbij in kaart wordt gebracht wat een kind aan
kan. De school heeft hoge verwachtingen van zichzelf en van de leerlingen. Daarbij wordt
een beroep gedaan op talenten die iedereen bezit. Talenten worden herkend en zo
optimaal mogelijk ontwikkeld. Persoonlijkheidsvorming, zoals het ontwikkelen van
doorzettingsvermogen, de zelfstandigheid, sociale omgang en creativiteit, krijgt veel
aandacht. Dit allemaal vanuit de gedachte dat elk kind uniek is en van nature
nieuwsgierig en leergierig.

Individuele talentontwikkeling krijgt specifieke aandacht. Ook voor leerlingen die
meer aankunnen, is een passend aanbod. We hebben plusklassen voor de
leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 en voor de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8.
Excellente leerlingen gaan één dag per week naar de Day a week school. Daar
krijgen ze verdere verdieping, verbreding en verrijking van de leerstof.

Voor leerlingen die extra hulp en begeleiding nodig hebben, hebben we extra
leerkrachten die de leerlingen in of buiten de groep helpen. De groepen zijn over het
algemeen klein (variërend van ongeveer 15 tot 25 kinderen) en er zijn extra handen
in de klas om de leerlingen zo optimaal mogelijk te begeleiden.

Voor de leerlingen van de groepen 6 en 7 bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan
de vakantietaalschool. Op elke vrijdagmiddag en in de vakanties krijgen deze
kinderen extra lessen taal en dergelijke aangeboden. Voor de ouders zijn hier geen
kosten aan verbonden.

Op de Flevoparkschool heerst een open, toegankelijke, veilige, prettige en goede
sfeer voor ouders, kinderen en personeelsleden. De school werkt nauw samen met
de ouders. Duidelijkheid over wat wel en niet kan, elkaar daar op aanspreken en samen
activiteiten ondernemen dragen daar aan bij.

Solliciteer