Overzicht

Over de school

Stanislas Dalton Delft is een kleine en sfeervolle school in Delft, waar leerlingen een mavo -en havodiploma kunnen halen. De school biedt daltononderwijs aan zo’n 800 leerlingen. Aan onze school zijn ca. 75 medewerkers verbonden. Stanislas Dalton Delft is
een van de zes scholen van het Stanislascollege. Het Stanislascollege maakt deel uit van de stichting Lucas Onderwijs.
 
Stanislas Dalton Delft is een school waar iedereen elkaar kent. Leerlingen voelen zich er thuis, gezien en gehoord. De school staat aan de vooravond van grote onderwijskundige- en organisatorische ontwikkelingen. Hierbij valt onder andere te denken aan de nieuwe
leerweg vmbo, burgerschapsonderwijs en positionering in de regio.
 
Binnen zowel de mavo als de havo bieden wij alle profielen en daarbinnen ook vele keuzemogelijkheden aan. Leerlingen hebben bij ons de ruimte om eigen keuzes te maken in hun vakkenpakket zodat zij hun kennis en vaardigheden kunnen verdiepen en/of verbreden.
Voor leerlingen die extra hulp nodig hebben, is er een aanbod van extra ondersteuning. De school biedt leerlingen de ruimte om te laten zien wat zij kunnen (competentie), zelf keuzes te maken (autonomie) en samen te werken met docenten en leerlingen (gevoelens
van verbondenheid). Het daltononderwijs op Stanislas Dalton Delft is gebaseerd op de vijf daltonkernwaarden: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, effectiviteit, reflectie en samenwerking.
 

Wat ga je doen
 • Het begeleiden van leerlingen;
 • Het verlenen van ondersteuning bij organisatorische en begeleidingsactiviteiten;
 • Onderhouden van contacten met externen, bijvoorbeeld ouders;
 • Leerlingen motiveren en ondersteunen;
 • Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs.

 

Wie zoeken wij
 • Je bent in het bezit van een bevoegdheid 2e graad Nederlands; of bent in de afrondende fase van de opleiding; ook zij-instromers zijn van harte welkom;
 • Je staat stevig in je schoenen en je bent niet bang om zelf initiatief te nemen;
 • Je hebt verfrissende ideeën en de daadkracht om deze uit te voeren;
 • Je bent 0,8-1,0 fte beschikbaar; in gesprek met de school wordt de exacte aanstellingsomvang vastgesteld;
 • Je hebt een nieuwsgierige en onderzoekende houding;
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden;
 • Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken;
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling van de school.

Sollicitatieinformatie

Praktische informatie en procedure

Solliciteren kan tot en met 25 november 2022, uitsluitend via Meesterbaan.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de directeur, de heer A. Demir 
T 06 28922443 of dema@stanislascollege.nl
 

Over Stanislas Dalton Delft

Het Stanislas Dalton Delft is een kleine en gezellige school (ca. 800 leerlingen) waar leerlingen hun mavo- en havodiploma kunnen halen. Leerlingen voelen zich er thuis en ervaren dat zij gezien en gehoord worden. Naast goed onderwijs is er veel aandacht aan de brede vorming van jonge mensen die de samenleving van morgen vorm en inhoud gaan geven.
 
Een team van enthousiaste medewerkers draagt voortdurend bij aan waar wij als school voor staan: een positieve omgang met elkaar, leren van én met elkaar, vertrouwen, aandacht voor elke leerling en het verzorgen van onderwijs op maat. Zelf nadenken over wat je doet en waarom je dit doet (reflecteren) vinden wij erg belangrijk en stimuleren we bij medewerkers en leerlingen.
Op zowel de mavo als de havo bieden we alle profielen én vele keuzemogelijkheden aan. Zo kan elke leerling een passend vakkenpakket kiezen.
 
Het stanislascollege maakt deel uit van Lucas Onderwijs – regio VO Delflanden

 

Solliciteer