Overzicht

Met ingang van 1 maart 2023 zoeken wij een 1e graads bevoegd docent Biologie voor onze havo/vwo-vestiging aan de Minkemalaan.
Het gaat tijdens de eerste maanden om een vervanging van 5 lesuren per week (2e graads) met een dienstverband van ca. wtf 0,3, per 8 mei wordt de functie uitgebreid met 4 lessen (1e graads). Tot de zomer is het een tijdelijke vacature, met uitzicht op vaste
uren per 1 augustus 2023. Om die reden zijn wij op zoek naar een 1e grader.

Op het Minkema College leren we met en van elkaar. 
Jouw drive is om leerlingen actief te betrekken bij de les en te begeleiden in hun leerproces. Samen werken en bouwen we aan de toekomst van onze leerlingen en onze mooie school. 

Wij werken op het Minkema College met lessen van 70 minuten. Lees daarover en over onze visie op onderwijs in

ons schoolplan.

Wil je een kijkje nemen in ons moderne gebouw, doe dan
de vr-tour

 

  • je beschikt over een 1e graads bevoegdheid of bent bereid deze te behalen
  • je bent een enthousiaste docent en je weet leerlingen mee te krijgen
  • leren van en met elkaar staat bij jou centraal

Sollicitatieinformatie

Neem voor meer informatie over de vacature contact op met Claudia Oosterveld, afdelingsleider bovenbouw havo.
Telefoon 0348-484100.  

 

Over Minkema College

De schoolorganisatie

Het Minkema College is een openbare school in Woerden met twee locaties. We bieden de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, mavo, mavo/havo, havo, atheneum en gymnasium. Ook hebben we een Technasium. De locaties hebben elk een eigen karakter, werken zo veel mogelijk samen en maken gebruik van elkaars expertise.
Bekijk ons animatiefilmpje: Wat we je beloven en wat het je oplevert.

Op het Minkema College zitten ruim 2.500 leerlingen en werken zo'n 270 medewerkers. Onze school is een ontmoetingsplek voor leerlingen met verschillende achtergronden en overtuigingen. Wil je een kijkje nemen, doe dan de VR-tour.

Onze missie & visie

Leren van en met elkaar staat bij ons centraal. Om dat waar te kunnen maken zijn we ook zelf in ontwikkeling. Wij verantwoorden ons naar elkaar en naar onze omgeving.  

Het Minkema College heeft met het strategisch beleidsplan Bagage voor het leven een koers voor de komende jaren bepaald. We omarmen de volgende kernwaarden: 

Verbindend
We zijn altijd op zoek naar de dialoog en hebben oog en oor voor het standpunt van de ander. We gebruiken feedback om het beste uit onszelf te halen. 

Inspirerend
We zien de individuele ontwikkelmogelijkheden van alle leerlingen en medewerkers en creëren een omgeving waar zij zich kunnen blijven ontplooien. 

Verantwoordelijk
ledereen is eigenaar van zijn eigen ontwikkeling en de school is van ons allemaal. We verwachten dat leerlingen en medewerkers zich, als lerend individu en als onderdeel van onze schoolgemeenschap, actief en betrokken opstellen. 

 

Solliciteer