Overzicht

Ons onderwijs
We zoeken een enthousiaste docent Nederlands die leerlingen mee weet te krijgen door hen actief te betrekken bij de les en oog te hebben voor hun leer- en wordingsproces. Daarbij heeft het Minkema College burgerschapsvorming, formatief handelen en didactisch
coachen hoog in het vaandel.
In de onderbouw bestaat 10% van het onderwijs uit talentmodules: alle leerlingen kiezen per kwartaal twee modules uit het aanbod van
Minkema Discovery. Behalve vaklessen kun je als docent ook zo’n module in je takenpakket hebben. In de bovenbouw stimuleren we interesses en talenten in een andere vorm. Er is veel aandacht voor de vervolgstudie.
Leerlingen zijn in de gelegenheid om bijvoorbeeld masterclasses aan de universiteit te volgen of deel te nemen aan een Olympiade. 

Aard van de vacature
Het Minkema College in Woerden zoekt wegens ouderschapsverlof een eerstegraads docent Nederlands voor ca. 0,6 fte (ca.11 lesuren van 70 minuten) voor de periode van 9 januari tot 22 februari 2023. Na deze periode beslaat de omvang nog ca. 0,4 fte (7,25 lesuren
verspreid over twee lesdagen) tot de zomervakantie.
Ook zoeken we een tweedegraads docent Nederlands voor vervanging wegens zwangerschaps- en bevallingsverlof. Hier gaat het om ca 0,55 fte (10 lesuren) vanaf 13 februari 2023 tot de zomervakantie. Deze tweede vacature kan evt. gecombineerd worden met de eerder
genoemde vacature van 0,4 fte, wat neer zou komen op 0,95 fte. Beschik je over een eerste- of tweedegraads lesbevoegdheid of ben je bereid deze te halen? Dan is het Minkema College mogelijk een aantrekkelijke werkgever voor jou.

De sectie Nederlands
De sectie Nederlands is een fijne groep collega’s met een mooi evenwicht tussen (zeer) ervaren en startende docenten. We werken gestructureerd en zijn binnen de sectie ontwikkelingsgericht. We staan altijd open voor iets nieuws! Met elkaar proberen we een goede
balans te vinden om de werkdruk te bewaken. Dat doen we bijvoorbeeld door dingen te delen met elkaar. De ene keer is dat een idee voor een lessenserie en de andere keer zijn dat nieuwe (wetenschappelijke) inzichten over onderwijs en het vak Nederlands. Wij
werken in de onderbouw en bovenbouw natuurlijk aan vaardigheden, maar ook aan kennis over de Nederlandse taal. Daarnaast besteden we aandacht aan jeugdliteratuur in de onderbouw en literatuur (en historische letterkunde) in de bovenbouw. Onze lessen worden
ondersteund door lesmethodes en eigen lesmateriaal. We komen regelmatig met de sectie bij elkaar voor afstemming en overleg.

 

Niveau 
havo, vwo, gymnasium

 

Sollicitatieinformatie

Voor inlichtingen over deze vacature kunt u contact opnemen met Annet van de Wouw, afdelingsleider leerjaar 1 havo & vwo. 
Telefoon 0348-484100.  

Ben jij de gedreven docent die wij zoeken? Zie jij jezelf aansluiten bij deze sectie en school? We kijken uit naar je reactie en gaan graag het gesprek aan!

 

Over Minkema College

De schoolorganisatie

Het Minkema College is een openbare school in Woerden met twee locaties. We bieden de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, mavo, mavo/havo, havo, atheneum en gymnasium. Ook hebben we een Technasium. De locaties hebben elk een eigen karakter, werken zo veel mogelijk samen en maken gebruik van elkaars expertise.
Bekijk ons animatiefilmpje: Wat we je beloven en wat het je oplevert.

Op het Minkema College zitten ruim 2.500 leerlingen en werken zo'n 270 medewerkers. Onze school is een ontmoetingsplek voor leerlingen met verschillende achtergronden en overtuigingen. De lessen geef je in het havo/vwo, met de locatie Minkemalaan als hoofdvestiging, een jong gebouw met moderne voorzieningen. Wil je een kijkje nemen, doe dan de VR-tour.

Onze missie & visie

Leren van en met elkaar staat bij ons centraal. Om dat waar te kunnen maken zijn we ook zelf in ontwikkeling. Wij verantwoorden ons naar elkaar en naar onze omgeving.  

Het Minkema College heeft met het strategisch beleidsplan Bagage voor het leven een koers voor de komende jaren bepaald. We omarmen de volgende kernwaarden: 

Verbindend
We zijn altijd op zoek naar de dialoog en hebben oog en oor voor het standpunt van de ander. We gebruiken feedback om het beste uit onszelf te halen. 

Inspirerend
We zien de individuele ontwikkelmogelijkheden van alle leerlingen en medewerkers en creëren een omgeving waar zij zich kunnen blijven ontplooien. 

Verantwoordelijk
ledereen is eigenaar van zijn eigen ontwikkeling en de school is van ons allemaal. We verwachten dat leerlingen en medewerkers zich, als lerend individu en als onderdeel van onze schoolgemeenschap, actief en betrokken opstellen. 

 

Solliciteer