Overzicht

Kindcentrum De Rakt en Basisschool De Straap zullen in de toekomst 1 kindcentrum vormen. Dit proces van samen groeien naar 1 locatie en 1 kindcentrum is van start gegaan onder de werknaam Kindcentrum Rijpelberg. Het doel is kinderen uit de Rijpelberg datgene
te bieden waardoor ze zich ontwikkelen, groeien en leren in verbinding met de wijk en de andere partners. We bieden samen met Spring Kinderopvang opvang en onderwijs voor kinderen van 2-12 jaar.
Binnen KC Rijpelberg werken we aan een doorgaande lijn tussen opvang en onderwijs.  We versterken de samenwerking o.a. door met de kleuters en de peuters thema’s af te stemmen en uit te voeren. Binnen deze visie zien we diversiteit als een meerwaarde, verbinden
we onderwijs en opvang en verbinden we de wijk en de partners met ons kindcentrum. Taal en cultuur vormen speerpunten. KC Rijpelberg wil de taalmagneet en het cultuurcentrum voor de wijk zijn. 
We hechten veel belang aan een goede samenwerking met ouders en partners. Kinderen ontwikkelen zich niet alleen door de schoolvakken, maar ook door hun creatieve en muzikale talenten te ontwikkelen. KC Rijpelberg wordt de ontmoetingsplek voor de wijk. 
Bij ons leren we van en met elkaar door te spelen en te bewegen, zowel binnen als buiten. We maken gebruik van moderne ICT-hulpmiddelen waar dat zinvol is. We leren kinderen keuzes te maken, verantwoordelijkheid te dragen en te leren op veel verschillende manieren.
Kinderen uit diverse groepen spelen en leren samen.
 

Wij zoeken leerkrachten die

  • Denken en voelen in kansen en van toegevoegde waarde kunnen zijn in ons team. Welk talent wil jij inzetten?
  • Groep overstijgend kunnen en willen werken en verantwoordelijkheden wil delen.
  • Groepsverantwoordelijkheid willen nemen voor groep 2-3 vanaf 1-2-23 en groep 1 per direct.
  • Enthousiast en flexibel zijn en gericht zijn op samenwerking in een team.
  • Kinderen mede verantwoordelijk maken voor het eigen leren en hen leert reflecteren.
  • Met ons wil werken aan een ouderbetrokkenheid 3.0.
  • Mogelijk ook kleine groepjes leerlingen (licht verstandelijk beperkten) willen ondersteunen.
  • Kinderen positief benaderen en structuur bieden waarbinnen kinderen zich veilig voelen.
  • In staat zijn te differentiëren en aan te sluiten bij de verschillende onderwijsbehoeften van kinderen.
  • Eventueel bereid zijn om extra te investeren in het proces op weg naar een nieuw kindcentrum voor de wijk Rijpelberg en/of hier een mooie kans en uitdaging in zien!

 
Voor ons zijn dit richtlijnen. We komen natuurlijk ook graag met jou in gesprek om andere mogelijkheden te verkennen en te kijken waar we elkaar in kunnen vinden!

 

Sollicitatieinformatie

Benieuwd naar onze vacatures? Neem dan gerust contact op met Marcel Wijgergangs, directeur KC Rijpelberg (marcelwijgergangs@obsh.nl of 06-13443670) en/of neem een kijkje op onze website ww.obshelmond.nl/vacatures.

Heb je vragen, twijfel je of je de overstap gaat maken of ben je als starter ook benieuwd naar de flexibele werkwijze en mogelijkheden van ons leuke VIP-team en EXpertteam? Neem dan contact op met Christel Verbruggen, HR-adviseur (christelverbruggen@obsh.nl
of 06-42582099) voor een fijn gesprek over de mogelijkheden. Je bent van harte welkom!

 

Over Stg. OBS Helmond

Stg. OBS Helmond is een stichting met 7 openbare scholen in Helmond. 

Solliciteer