Overzicht

Het Podium is een school waar iedereen er toe doet: de kinderen, het team en de ouders. Er is een warm pedagogisch klimaat, waarbij we gebruik maken van de afspraken van de Kanjertraining. Iedereen draagt verantwoordelijkheid voor het welzijn van zichzelf
en de ander. Zo ontstaat op onze school een prettige sfeer, waarbij iedereen zichzelf kan zijn. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen betrokken zijn bij hun leerproces en met plezier naar school gaan. Het Podium heeft een warm, enthousiast en professioneel
team. Wij hebben aandacht voor de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van alle leerlingen. We geven regulier onderwijs, binnen dit reguliere curriculum krijgt het kunst- en cultuuronderwijs extra aandacht.

Op Het Podium werken wij met methoden. Dit biedt voor zowel de leerling als de leerkracht een duidelijk handvat. Er wordt daarnaast ook gewerkt met thema’s. Deze thema’s komen deels voort uit de methoden die wij gebruiken, deels uit het extra kunst en cultuur
aanbod. We vinden het belangrijk dat de kinderen zelfstandig aan activiteiten bezig zijn en van elkaar kunnen leren. De leerkracht bewaakt dit proces en zorgt voor betrokkenheid van de kinderen.

Geinteresseerd? Neem gerust contact op met Dick van der Lugt 06-82492628

Affiniteit met bovenbouw leerlingen.
Pedagogisch en didactisch sterk.
In bezit van PABO diploma.

Sollicitatieinformatie

Een meeloopdag en kennismaking met het team kunnen onderdeel uitmaken van de sollicitatie procedure.

Over Basisschool Het Podium

“Wij zijn trots op ieder kind, om wie het is en om hoe het zich ontwikkelt"
De basisschool is een stukje van je leven, zowel voor kinderen als voor ouders. De veranderingen die het naar school gaan met zich meebrengen zijn best groot. De dagelijkse routines veranderen en dat is wennen. Het is belangrijk dat een kind zich op een school thuis voelt, zich veilig en geborgen voelt en dat het kind weet : “Ik mag er zijn”.

Op onze website kunt u informatie vinden over onze werkwijze en onze speerpunten. Veel plezier met lezen en kijken!

Het Podium is onderdeel van de Stichting Algemeen Bijzondere Scholengroep Amsterdam.

Solliciteer