Overzicht

SBO Het Zilverlicht te Waalwijk is op zoek naar een:
 
Enthousiaste leerkracht
LC-functie – 0,60-1,00 wtf
 
 met affiniteit en/of ervaring in het speciaal (basis)onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs
 
Wat ga je doen?
Lesgeven aan leerlingen die jou meer dan nodig hebben, om zich verder te kunnen ontwikkelen!
We hebben meerdere kansen; vervanging van een zwangerschapsverlof is een optie, maar ook zoeken we iemand die het een uitdaging vindt om een nieuwe groep te starten. Deze groep ga je vanaf dag 1 zelf opbouwen en vormgeven, uiteraard met daarbij de ondersteuning
die je nodig hebt.
 

Wat vragen we van jou?
Onze leerlingen hebben een leerkracht nodig die ze ziet en snapt wat zij nodig hebben. De kinderen leren het best van betekenisvolle lessen, die afwisseling en materiaal bevatten wat ze boeit. Het is fijn als je van bewegen houdt, want we werken op onze school
volgens de principes van bewegend leren. Omdat het leren niet altijd vanzelf gaat is het wenselijk dat je goede pedagogische en didactische kwaliteiten hebt.
 

Sollicitatieinformatie

Over SBO Het Zilverlicht
We zijn een SBO school in Waalwijk met een verbrede toelating, waardoor leerlingen niet de regio uithoeven om toch speciaal onderwijs te kunnen volgen. Kom eens vrijblijvend ervaren of dit type onderwijs iets voor jou is. Bel gewoon even en we maken een afspraak
voor een rondleiding, een ochtendje meedraaien en een gesprek met de directie.
 
Stichting Leerrijk!
Onze school maakt deel uit van de Stichting Leerrijk!
Leerrijk! omvat veertien scholen binnen het primair onderwijs waaronder één school voor speciaal basisonderwijs. Er heerst een warme open en veilige sfeer en er wordt gewerkt op basis van vertrouwen.
De scholen van Leerrijk! liggen verspreid in de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand.
 
Meer informatie
Informatie over deze vacatures kan worden ingewonnen bij Annerieke Verkerk, 0416-334411 of 06-12678880
Informatie over de school kun je ook vinden op onze website:
www.sbozilverlicht.nl

   
Procedure
Heb je belangstelling voor deze vacature, neem dan z.s.m. contact op en/of richt je reactie per mail aan de schoolleiding van de school:
directiehetzilverlicht@leerrijk.nl
De gesprekken worden op korte termijn gepland.
 
 

Over Het Zilverlicht

Over SBO Het Zilverlicht
SBO Het Zilverlicht is een SBO-school in Waalwijk met een verbrede toelating. Binnen het Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena zijn twee scholen voor SBO met een verbrede toelating actief, waardoor veel leerlingen met speciale onderwijs/ en ondersteuningsbehoefte in de eigen regio onderwijs kunnen volgen. Binnen onze school zijn we samen en gelijkwaardig verantwoordelijk voor het geheel. Iedereen is juf of meneer voor de leerlingen. Gezamenlijk zijn we er voor het onderwijs én het welbevinden van de leerlingen.  Naast de leerkrachten en onderwijsassistenten heeft het Zilverlicht een ondersteuningsschil bestaande uit schoolmaatschappelijk werk, intern begeleiding, orthopedagogiek, logopedie en directie.

Solliciteer