Overzicht

Kom jij het team van daltonschool obs de Regenboog versterken?  

Ben je een teamspeler met passie voor ons vak én de drive om leerlingen van de Regenboog een goede basis te bieden?  

Nog geen ervaring met daltononderwijs? Geen probleem, dalton leer je door te doen. 

Wij zoeken een groepsleerkracht voor de onderbouw en/of middenbouw die het werken voor de klas mogelijk wil combineren met IB en/of het begeleiden van onze talentengroep. (0,6-1,0 fte); een collega die in een team kan samenwerken, energiek en flexibel is,
maar ook humor heeft en elke dag nieuwe kansen geeft.

Als IB-er ben je verantwoordelijk voor de organisatie van alle activiteiten rond de zorg voor onze leerlingen, participeer je in het samenwerkingsverband en ondersteun je de teamleden bij hulpvragen over zorg en begeleiding. 
Onze talentengroep start dit schooljaar. Een groepje van zes tot acht leerlingen gaat met jou op zoek naar hun talenten. Daarnaast krijgen ze van jou instructie op maat. Bij deze kinderen draait alles om relatie, competentie en autonomie. 

Over onze school:  
Op de Regenboog zijn alle kinderen uniek en dus verschillend. Door deze verschillen leren wij veel van elkaar. De Regenboog is een veilige plek en uitdagende school, waar ieder kind welkom is en de kans krijgt zich optimaal en breed te ontwikkelen.  

Sinds 2015 is het daltonconcept leidraad voor onze manier van onderwijs geven. De daltonkernwaarden zijn zichtbaar in de school. Ze zijn herkenbaar in de inrichting van de lokalen en ruimtes buiten de klassen waar de kinderen kunnen en mogen werken. We zien
het daltonconcept als een middel om te werken aan onze missie; het beste uit de kinderen halen.    

Meer informatie over onze school vind je op de website van de school.

Als leerkracht/IB-er op de Regenboog: 

  • Beschik je over een onderwijsbevoegdheid en/of heb je een afgeronde Master SE (voor de IB-functie)

  • Heb je vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind. 

  • Ben je communicatief sterk. 

  • Sluit je onderwijs aan op de onderwijsbehoeften van je groep. 

  • Besteed je veel aandacht aan talenten van kinderen. 

  • Werk je thematisch (onderbouw)

  • Sta je open voor vernieuwing en ontwikkeling van ons daltononderwijs. 

    

 

 

Sollicitatieinformatie

We gaan graag met je in gesprek over jouw wensen en verwachtingen ten aanzien van je aanstelling. 

Over OBS De Regenboog

OBS De Regenboog is de enige openbare basisschool in Breukelen. We zijn een eenpitter die werkt met een vrijwillig ouderbestuur en Raad van Toezicht. Als eenpitter hebben we, binnen de wet- en regelgeving van het onderwijs, meer ruimte om eigen beleid en eigen keuzes te maken. We kiezen bijvoorbeeld bewust voor kleine groepen van rond de twintig leerlingen en we hebben geen combinatieklassen. Onze vakleerkracht gym verzorgt beide gymlessen.
De school heeft een handvaardigheidlokaal en per bouw een tussenlokaal waar kinderen de ruimte krijgen om samen of alleen aan hun doelen te werken. De Regenboog heeft een mooi groen schoolplein met veel ruimte voor kinderen om te spelen, leren (buitenlessen) en ontdekken.
We zijn een daltonschool die volop in ontwikkeling is. Voor de komende jaren ligt onze focus op het uitbreiden van eigenaarschap bij onze kinderen. 

Solliciteer