Overzicht

Vacature Zorgcoördinator/Ondersteuningscoördinator 0,8 fte,
 
Het Cals College Nieuwegein zoekt met ingang van 1 april aanstaande een zorgcoördinator/ondersteuningscoördinator. Het Cals Nieuwegein staat bekend om het brede aanbod in basis en extra ondersteuning. Als ondersteuningscoördinator op het Cals ben je de spil
in de dagelijkse aansturing van de ondersteuning. Tevens ben je vraagbaak voor de collega’s in de organisatie.
 
Wij zoeken een collega die:

 • bij voorkeur een afgeronde opleiding HBO Social Work/SPH of Pedagogiek met een Master (Special) Educational Needs;
 • ruime onderwijservaring heeft in combinatie met ervaring als ondersteuningscoördinator of leerlingbegeleider;
 • ten minste 4 dagen per week aanwezig is;
 • een centrale positie inneemt binnen de ondersteuning op het Cals Nieuwegein;
 • organisatorische kwaliteiten heeft ten behoeve van de leerling ondersteuning;
 • beschikt over het vermogen het overzicht te bewaren en tegelijkertijd in te zoomen op de individuele leerling of ondersteuningsvraag;
 • sterke communicatieve vaardigheden bezit;
 • bekend is met het ondersteuningsaanbod voor jongeren in de regio.

 
De verantwoordelijkheden van de ondersteuningscoördinator zijn onder andere:

 • het dagelijks aansturen van het ondersteuningsteam;
 • het voorzitten van het wekelijkse overleg van het SchoolOndersteuningsTeam (SOT);
 • het informeren en adviseren van de schoolleiders met een afdeling en de jaarlaagverantwoordelijken;
 • het beleidsmatig adviseren van de schoolleider ondersteuning;
 • het op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van geïntegreerde leerling ondersteuning en het informeren en adviseren van de schoolleiding hierover;
 • het onderhouden van contacten met externe partijen, waaronder het samenwerkingsverband, GGD, leerplicht en de verschillende instellingen voor jeugdzorg in de regio;
 • het toekennen van en zorg dragen voor de evaluaties van de ondersteuningsarrangementen;
 • het deelnemen aan de verschillende overleggen binnen het samenwerkingsverband.

 

 
 
 
 

Sollicitatieinformatie

Inlichtingen
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de heer A.V. Pauw, schoolleider ondersteuning op 030 – 6036604.
Voor procedurele vragen kun je contact opnemen met mevrouw S. Vermeulen, medewerkster P&O op 030 – 6036604.
 
Sollicitatie
Je sollicitatie kun je, het liefst zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vrijdag 20 januari 2023, richten aan de heer J.M. Kwaaitaal via Meesterbaan.
Acquisitie naar aanleiding van bovenstaande advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Over Cals College Nieuwegein

Cals Nieuwegein is een school voor havo, atheneum, gymnasium en tweetalig onderwijs. Buiten de vaklessen is er voor de leerlingen een breed aanbod aan activiteiten: cursussen, extra vakken (bijvoorbeeld Chinees en filosofie), het tweetalig havo en vwo onderwijs, het technasium en ook het cultuurprofiel. Zo kunnen leerlingen zich ontwikkelen tot een kritisch, evenwichtig mens met een eigen kijk op de wereld om hen heen en op hun eigen leven. Dat vinden we belangrijk.

Een bijdrage leveren aan de beste kwaliteit van onderwijs
Het Cals College is een school waar we voortdurend en actief werken aan onderwijsontwikkeling. Binnen de kaders is er veel ruimte voor initiatieven die daaraan bijdragen. We verwachten van jou als docent dat je graag een bijdrage levert aan de kwaliteit van het onderwijs, in de breedste zin van het woord. We hebben hoge verwachtingen van elkaar en werken voortdurend aan verbetering.
We geven klassikaal onderwijs met moderne hulpmiddelen in een goed geoutilleerd gebouw. We werken met een 65-minuten-rooster.

Begeleiding van nieuwe docenten en stagiairs
Het Cals College Nieuwegein heeft een begeleidings- en scholingsprogramma voor startende en ervaren nieuwe docenten. Een eerste doel van dit programma is de nieuwe docenten te begeleiden in het op een prettige manier thuis raken in de organisatie. Het Cals College profileert zich als een lerende organisatie, waar we leren van en door elkaar. Een tweede doel van het programma is dat de nieuwe docenten van elkaar leren en zich professioneel verder ontwikkelen, zowel startende als ervaren docenten.

Het programma omvat de volgende onderdelen:

 • Begeleiding vanuit de sectie
 • Persoonlijke begeleiding
 • Deelname aan het donderdagochtendprogramma (werken aan professionele ontwikkeling)
 • Voor tweedejaars docenten is persoonlijke begeleiding op maat beschikbaar.

Docenten in opleiding
Het Cals College Nieuwegein is een gecertificeerde opleidingsschool. Voor docenten in opleiding (stagiairs) is er bij aanvang van de stage een plenaire introductiebijeenkomst. Er vinden twee introductie-bijeenkomsten per schooljaar plaats: in augustus en februari. Doel van de introductiebijeenkomst is kennismaking met de school en met andere stagiairs.
Vanuit de sectie heeft elke stagiair een werkplekbegeleider die de inhoudelijke begeleiding verzorgt. De werkplekbegeleider heeft minimaal eens per week contact met de stagiair over de voortgang. De werkplekbegeleider bezoekt lessen die worden nabesproken. De frequentie waarmee dit gebeurt is afhankelijk van het soort stage.

School voor havo en vwo: inspirerend en vormend aanbod in een lerende organisatie
We hebben een open blik naar buiten: nemen deel aan landelijke en internationale netwerken en laten ons onderwijs regelmatig bekijken door externe groepen, zoals het Europees Platform (TTO), cultuurprofielscholen en het technasiumnetwerk.
We leiden leerlingen voor meer op dan alleen een diploma. Het brede, uitdagende en vormende karakter van ons aanbod is minstens zo belangrijk. We willen leerlingen namelijk goed voorbereiden op de wereld die voor hen ligt.

Het aanbod bestaat uit:

 • De drie stromen in de school -het cultuurprofiel, het technasium en het tweetalig onderwijs-, het versterkt taalonderwijs Delf Scolaire (Frans,) Goethe (Duits), Cambridge (Engels) en HSK (Chinees);
 • Internationalisering;
 • U-Talent en Olympiades voor bèta-leerlingen;
 • Cals Business College (havo) en Jong Ondernemen (vwo) voor leerlingen met een economische interesse;
 • Talentklassen, musicals en filmfestivals voor leerlingen met een culturele belangstelling;
 • De Media Academie.

We zijn een school waar het leren en het ontwikkelen voorop staat: 

 • Elke docent krijgt ontwikkeltijd voor zijn lessen en zijn mentoraat
 • Elke docent wordt geschoold en bijgeschoold in didactisch coachen. Dat is nodig omdat we in onze lessen zoveel mogelijk op maat en formatief willen werken. ICT zetten we daarbij in als dat het leren bevordert;
 • In het jaarrooster maken we nadrukkelijk tijd vrij voor onderwijsontwikkeling.

Solliciteer