Overzicht

Over Heliomare
Heliomare is een veelzijdige, veranderende organisatie die volwassenen en kinderen ondersteunt op de gebieden arbeidsintegratie, revalidatie, onderwijs, bewegen en sport. Wij zorgen ervoor dat een levenswending geen einde betekent, maar een nieuw begin. Hierbij
gaan we altijd uit van wat de cliënt zelf kan en wil. Samen zorgen we voor nieuw perspectief! De organisatie telt ruim 1100 medewerkers en heeft meerdere locaties, verspreid over met name Noord-Holland. In deze functie kom je te werken bij het Heliomare College
in Heemskerk.

Jouw School
Het Heliomare College in Heemskerk is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs voor VMBO, HAVO en entree met leerlingen van 12 t/m 21 jaar. De doelgroep varieert van leerlingen met een fysieke beperking tot leerlingen met een beperking op het psychologische
vlak. We werken met verschillende leerniveaus en problematiek. Onderwijs bij ons is maatwerk! De kennis om dit maatwerk te leveren is in huis. Omdat wij bij Heliomare multidisciplinair werken is alle expertise toegankelijk. Onze school typeert zich als een
fijne sociale plek, waar iedereen als gelijke wordt gezien. Iedereens bijdrage is waardevol!

Waar zorg jij voor?
Als leraar ondersteuner werk je nauw samen met de leerkracht(en) waaraan je gekoppeld wordt. Je helpt mee in het voorbereiden van de lessen en je geeft ondersteuning op het gebied van leerlingbegeleiding. Je help zelf ook mee met het lesgeven en je pakt diverse
organisatorische en administratieve taken op. Je kan hierbij denken aan het invullen van de OOP’s, of het uitwerken van gespreksverslagen. Je observeert leerlingen en helpt hen verder in hun sociale en individuele ontwikkeling. Daarnaast ondersteun je in de
voorbereiding van ouderavonden. Je hebt veel individueel contact, waardoor je goed weet waar de leerling staat qua ontwikkeling. Je levert dan ook een actieve bijdrage in de nodige gesprekken met ouders en/of leerlingen. Je werkt onder supervisie van de leraar
en de intern begeleider. Door jouw instelling en manier van werken ben jij van toegevoegde waarde in het onderwijs- en begeleidingsteam van onze leerlingen.
 
Wie ben jij?

  • Je hebt een afgeronde opleiding tot leraar ondersteuner;
  • Je bent flexibel, geduldig en je kan je goed inleven in de doelgroep (pubers);
  • Je hebt ervaring met onze doelgroep en het zelfstandig draaien van groepen;
  • Heb je een SPW of SPH opleiding afgerond en bereid de opleiding tot leraar ondersteuner te volgen? Dan ontvangen we ook graag je CV.

Sollicitatieinformatie

Solliciteer!
Eerst nog inhoudelijke vragen? Neem gerust contact op met Pjotr Neering via 06-22898188. Hij vertelt je graag meer!
Je schriftelijke reactie (sollicitatiebrief + curriculum vitae) kun je indienen via de site van Meesterbaan. De sluitdatum is 6 december.

Deze vacature is gelijktijdig in- en extern uitgezet, bij gelijke ervaring en deskundigheid, gaan interne kandidaten of eventuele re-integratie kandidaten voor extern.

 
De NVP-sollicitatiecode nemen wij in acht bij onze werving- en selectieprocedures.
 

Over Heliomare Onderwijs VSO/VVO

Stichting Heliomare Onderwijs
Heliomare Onderwijs is onderdeel van Stichting Heliomare. Heliomare ondersteunt mensen met een
lichamelijke of meervoudige beperking, chronische ziekte, een autismespectrumstoornis of niet-
aangeboren hersenletsel, zodat zij zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk hun leven vorm kunnen
geven. Kinderen, jongeren en volwassenen krijgen die ondersteuning op het gebied van onderwijs,
arbeidsintegratie, revalidatie en sport. Onder de stichting vallen nog 5 andere openbare scholen voor
(voortgezet) speciaal onderwijs in de regio Noord-Holland. De scholen vormen één organisatie.

De Velst in Heemskerk (V)SO
Onze school ‘De Velst’ in Heemskerk is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs met leerlingen van 4 t/m 20 jaar met uitstroom van dagbesteding tot diplomagericht onderwijs. Verschillende leerniveaus en problematiek, dus onderwijs bij ons is maatwerk! De kennis om dit maatwerk te leveren is in huis, want wij werken bij Heliomare multidisciplinair en alle expertise is toegankelijk. Onze school is constant in ontwikkeling, zowel op persoonlijk-, team- en schoolniveau. We zijn als school een lerende organisatie waardoor we in kunnen blijven spelen op de ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen en onze expertise blijven versterken.

Solliciteer