Overzicht

Ons aanbod
 
Een uitdagende en verantwoordelijke taak in een dynamische school, die streeft naar professionaliteit en grote betrokkenheid van leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers. Ben jij een (onderwijs)professional die zich wil blijven ontwikkelen, nieuwsgierig
en ondernemend is? Dan komt De Berkenschutse graag met jou in contact!
 
Om onze leerlingen praktijkervaring op te laten doen met plant & dier, hebben we als school een kinderboerderij, een kas en een tuin. Voor het beheer van de kinderboerderij zoeken we een nieuwe collega die enerzijds affiniteit heeft met onze leerlingen en anderszijds
met de levende have. Een greep uit de diersoorten die op onze kinderboerderij vertoeven: alpaca’s, ezels, pluimvee en knaagdieren. Kortom: een prachtige en groene werkomgeving.
 
De werkomgeving
 
De Berkenschutse is een onderwijsexpertisecentrum voor het speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO), op een mooie, groene locatie in het buitengebied van Heeze. Het onderwijs wordt gegeven in leerroutes, te weten basisonderwijs, dagbesteding,
arbeidsmarkt en vervolgonderwijs (vmbo, havo en vwo).
Daarnaast verzorgt De Berkenschutse ambulante onderwijskundige begeleiding met name aan leerlingen met epilepsie en aan langdurig zieke leerlingen.
Alle collega’s werken intern samen met onderwijsversterkers, zoals paramedici, schoolmaatschappelijk werkende en remedial teachers om te zorgen dat er excellent onderwijs gegeven wordt. 
 
Het maakt voor ons niet uit hoeveel (onderwijs)ervaring je al hebt, als je maar gedreven bent en door samen te werken, vanuit een onderzoekende houding, nieuwe expertise wil ontwikkelen en delen. We bieden nieuwe collega’s veel ondersteuning o.a. door interne
generieke studiemomenten. Hierbij leren we van en met elkaar.
 

Wij vragen 
 

 • Kennis over de wet- en regelgeving rondom kinderboerderijen.
 • Administratieve vaardigheden bv registratie van dieren, opstellen begroting, werkplanningen kunnen maken.
 • In geval van nood beschikbaar zijn buiten werktijden. Dus een woonplaats in de buurt van Heeze is wenselijk
 • Kennis over de bedrijfsmatige/financiële kant van het beheren van de kinderboerderij.
 • Affiniteit met zowel levende have als met plantenteelt. 
 • Affiniteit met of nieuwsgierig naar onze doelgroep: een brede doelgroep van leerlingen van verschillende leeftijden, onderwijsbehoeften en uitstroombestemmingen. 
 • In staat een veilig pedagogisch klimaat te bieden aan leerlingen met diverse ondersteuningsbehoeften. 
 • Inlevingsvermogen en aansluiten bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling.  
 • Goed ontwikkelde ICT-vaardigheden. 
 • Goed kunnen werken in teamverband. 
 • Communicatief vaardig zijn en kunnen reflecteren op eigen handelen en denken.  
 • In het bezit zijn van een diploma beheerder kinderboerderij, MBO niveau 4 of soortgelijk diploma.
 • In het bezit zijn van minimaal basisdiploma dierenverzorger.

  Als je nog niet aan al deze vragen kunt voldoen, maar bereid bent het te leren, zien we je reactie ook graag tegemoet.

Sollicitatieinformatie

Verdere informatie is te verkrijgen bij Xander van Ballegooijen (afdelingsleider uitstroombestemming Arbeid & Dagbesteding). Te bereiken van maandag tot en met vrijdag onder nummer 040-2279300. 
 
Je sollicitatie, voorzien van motivatiebrief en cv, kun je tot en met 5 februari 2023 richten aan Corien Habraken, medewerker P&O De Berkenschutse, Postbus 61, 5590 AB Heeze of per email naar: PSA@berkenschutse.nl.
 
Voor een overzicht van de openstaande vacatures bij De Berkenschutse ga naar onze website:
www.berkenschutse.nl
 

Over Stg. Kempenhaeghe inz. De Berkenschutse

De Berkenschutse is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.
In principe is De Berkenschutse een school voor langdurig zieke leerlingen (LZK) met specialisatie epilepsie.
De school kent ook ZML en MG (meervoudig gehandicapten).
Op één van de VSO afdelingen zitten voornamelijk (ca. 300)  normaal tot hoogbegaafde leerlingen met een autisme spectrum stoornis (ASS).
De Berkenschutse kent zes afdelingen:
– SO afdeling (basisschoolleeftijd)
– VAD (vso arbeid-dagbesteding)
– VV (vso vervolgonderwijs)
– OWVS (onderwijsversterkers)
– GW (gedragswetenschappers)
– DAB (dienst ambulante begeleiding) 

Solliciteer