Overzicht

De Parel is een PCBO-school in de wijk Beverwaard in RotterdamZuid. We werken met een team van 40 collega’s. De school heeft zo’n 300 leerlingen verdeeld over 13 groepen. Verder heeft de school 4 peuterspeelzaalgroepen.

Onze missie is: samen sterk, voor nu én een glansrijk later!
Wij zijn een ‘Lekker Fit’ school en ons team werkt met de technieken van ‘Teach like a Champion’.
Een school waar je rust en structuur ziet, proeft en ervaart.
Leerlingen krijgen extra ondersteuning in de vorm van verlengde instructie, remedial teaching en de plusklas.

PCBO
Schoolbestuur PCBO bestaat uit 3 kindcentra, 11 peuterspeelzalen, 21 basisscholen en 4 speciaal (basis)onderwijsscholen. Met 995 collega’s geven wij protestants-christelijk onderwijs aan 9000 peuters en leerlingen. Onze scholen worden adequaat ondersteund door
een bestuursbureau.

Waarom kiezen wij jou?

  • Je toont inzet en veerkracht om onze leerlingen te begeleiden in hun ontwikkeling;
  • Je hebt ervaring met onderwijs in een multiculturele omgeving;
  • Je hebt hart voor het lesgeven aan en stimuleren van leerlingen in de midden- of bovenbouw;
  • Je geeft invulling aan onze christelijke inspiratie binnen een verscheidenheid aan godsdiensten, culturen en leefwijzen.

Sollicitatieinformatie

Meer informatie en reactie
Kijk voor meer informatie op www.pcbdeparel.nl en www.pcbo.nl.
Voor mondelinge toelichting ben je welkom bij Arthur Verloop, directeur, op 010-4825226.
Een reactie met cv kun je sturen naar a.verloop@pcbdeparel.nl, het liefst voor 17 februari 2023.

Over PCB De Parel

Solliciteer